Vedtekter, regler og skjemaer

  • Her finner du dokumenter som er viktige for parselleierne i hagen.

Alle dokumentene er i .pdf-format. Trenger du Adobe Reader får du det her.

Forbundet

Oslokretsen

Solvanghagene

Foreningen Solvang kolonihager er en sammenslutning av de fem avdelingene på Solvang. Hver avdeling er en selvstendig kolonihage, fellesforeningen og fellesstyret har ansvar for saker av felles interesse, for eksempel ordensregler og byggeforskrifter.

Salg av hytter

Se under Komiteer > Salgskomiteen

Bygging og vedlikehold

Felles for alle hagene på Solvang:

Spesielt for Solvang 1:

Annet

Spesielt for Solvang 1:

Nye kunder hos Kringsjånett: