Om Solvang 1

Kolonihagehytte 1930

Mange av nybyggerne fikk hjelp av tømrerelever til å sette opp hytte på parsellen.
Bildet er hentet fra www.Oslobilder.no CC 3.0-lisens

Solvang kolonihager ligger oppover langs Sognsveien på oversiden av Ring 3, kilt inn mellom byen og skogen. Her syder det av liv fra tidlig i april til langt uti oktober. Her har vi ingen låser på portene ut mot omverdenen. Alle er velkommen inn til å rusle i hagen, bruke lekeplassen og slå av en prat over hekken. Vi forvalter jorda for Oslo kommune, og holder både egne parseller og fellesområdene i hevd slik at vi framstår som en hyggelig park i byen.

93 år, men likevel Oslos nyeste

Hyttene omsettes ikke på det frie markedet, men er underlagt en maksimalpris og selges gjennom avdelingsstyret til folk på venteliste. Og dem er det mange av, for selv om reguleringen av gården Vestre Sogns jord til kolonihage skjedde for mer enn 90 år siden, nærmere bestemt i Oslo bystyre 27. august 1928, er Solvang fortsatt det nyeste kolonihageanlegget i hovedstaden. Vi som er så heldige å bo her om sommeren, ønsker at Oslo bystyre kunne anlegge både nyere og større kolonihager enn denne. Det ville være på tide for byens befolkning!

Kunne hett Breidablikk

Av de første 113 parsellene, som i dag utgjør vår avdeling 1, ble noen delt ut allerede i juni 1929 – blant annet til enkelte kolonister fra Hjemmets kolonihager etter at flere av deres parseller måtte vike for utvidelsen av Bjølsenparken. Menn i dress og hatt møttes til konstituerende generalforsamling samme høst i Folkets Hus, der blant annet navnet Solvang ble besluttet i konkurranse med Kringsjå, Breidablikk, Solbakken og Øvre Sogn.

Søknad til kommunens leiegårdskontor

I april 1930 var det fortsatt noen ledige parseller igjen. Aftenposten skrev påskeaften: «Den nye store kolonihave på Solvang er nu på det nærmeste ferdig, og de ca 400 parceller vil bli utdelt like over påske.  Det er ennu plass for en del liebhabere, og det turde være en vel avendt formiddag nu i påsken å spasere dit op og se hvad der bys.  For å komme i betraktning er det en nødvendig betingelse å være hjemstavnsberettiget i Oslo, og under ellers like vilkår, bil familieforsørgere bli foretrukket.  Ansøkninger stilles til sekretær Bryn ved Leiegårdskontoret.»

Flest kolonister fra Oslos tettest befolkede bydeler

Man trenger ikke lenger søke noe leiegårdskontor for å få hytte her, men vi ser at nærmere 80 % av kolonistene våre bor i byens tettest befolkede områder, nemlig i Oslo 3, 4, 5 og 6. Dette er ikke helt ulikt bostedsadressene til de alle første kolonistene på Rodeløkka i 1907. De bodde på Grünerløkka, Torshov, Sagene, Grønland, Kampen og i sentrum av Kristiania. Deres hovedanliggende var å dyrke jorda og spe på husholdningsbudsjettet. Fortsatt har vi frukttrær og bærbusker, tomatplanter og gressløk, men tiden da man trengte kolonihage for å få mat på bordet er heldigvis over.

Velkommen til oss!