Disse nettsidene ble sist oppdatert i 2015, og er nå en del av arkivet til Solvang kolonihager, avdeling 1.
De oppdaterte nettsidene finner du på solvang1.no

HISTORIEN BAK
SOLVANG KOLONIHAGER, AVD. 1 - 70 ÅR i 1999
SOLVANG 1
Oppdatert: 26.06.2015
Startsiden
SOLVANG 1's HISTORIE
- 70-ÅRSJUBILET

Avd. 1's historie:

 

 


Forord til jubileumsheftet

Solvang kolonihager avdeling 1 er i år 70 år. Mye har skjedd siden starten i 1929. Samfunnet har utviklet seg, og tiden har heller ikke stått stille i kolonihagen. Dagens mennesker har andre krav til livet enn de fleste som levde for sytti år siden.

For å gi et innblikk i hagens utvikling, ønsket vi derfor å skrive en liten historiebok i an- ledning jubileet. For å få til en slik bok, ble det dannet en «historiegruppe» bestående av fem kunnskapsrike og skriveføre kolonister: Sverre Andresen, Annie van Baelen, Erling Kolflaath, Kurt Evert Stenbakk og Liv Nordvik.

Det har tidligere blitt utgitt flere jubileumsskrifter, blant annet til 35- og 50-årsjubilene. Derfor falt det naturlig for gruppa å konsentrere seg spesielt om de siste tyve årene. Styret vil med dette takke gruppa for en kjempemessig innsats, samt takke alle andre medlemmer som har kommet med bidrag. Jeg håper og tror at denne boken er av interesse for alle med- lemmene i kolonihagen - forhåpentligvis også for andre.

Solvang, august 1999

May-Liss Knudsen

Leder

OPPRETTELSEN AV SOLVANG KOLONIHAGER

Oslo Bystyre besluttet den 27. august 1928 å leie ut 240 mål av eiendommen VESTRE SOGN til Solvang Kolonihager. Den kommunale kolonihagekomiteen hadde vedtatt at hele anlegget skulle deles opp i fire forskjellige avdelinger, som hver skulle ha et betydelig selvstyre. Sak- er av felles interesse skulle avgjøres av et fellesstyre valgt av de fire avdelingsstyrene. (I 1957 leide kommunen ut et nytt område på ca 13 mål til det som nå er blitt avdeling 5. Dette som erstatning for den nedlagte kolonihagen på Frogner.)

Oslo Parkvesen
Oslo Parkvesen fikk i oppdrag av kommunen å utarbeide planene for den nye kolonihagen. Hovedansvarlig for den detaljrike reguleringsplanen var den unge arkitekten Eyvind Strøm. I juni 1929 anviste han parsellene til de 113 første som hadde søkt. Disse hadde sitt første møte den 11. juli etter innkalling av den kommunale kolonihagekomiteen.

En formann og 6 styremedlemmer
Det ble valgt en formann og seks styremedlemmer som fikk i oppdrag å legge fram utkast til lover og kontrakter, samt forberede en konstituerende generalforsamling. Denne ble avholdt 29. august 1929 i Folkets Hus i Oslo. Avdeling 1 var etablert.

Det ble framlagt utkast til lover og leiekontrakter som stort sett var de samme som gjaldt for Sogn Havekoloni. Disse ble vedtatt, men med den forandring at kolonistene skulle ha rett til å bebo hyttene i de tre sommermånedene.

På forslag fra en av de frammøtte vedtok første Generalforsamling navnet Solvang Koloni- hager som kolonihagens navn. Andre forslag til navn på kolonihagen var: Kringsjå, Breida- blikk, Solbakken og Øvre Sogn.

De tre andre avdelingene ble først etablert i løpet av 1930 og til litt forskjellig tid. Etter at Frogner Kolonihave ble nedlagt i 1954 leide kommunen ut et nytt kolonihageområde som ble opptatt i Solvang Kolonihager som avdeling 5 den 28. mai 1957.

Solvang avd. 1
Besøksadresse:
Sognsv. 84
0855 Oslo

Kart over Solvang 1

Norsk
Kolonihageforbund

! Gubbelaget
vil gjerne skryte av
HELE kolonihagens historie.

Derfor har vi valgt å publisere hele heftet som ble gitt ut til Solvang 1's 70-årsjubileum i 1999.
Vi har også digitalisert heftene til:

50-årsjubileumet
(1979)
og
35-årsjubileumet
(1964)

Meld deg inn i GUBBELAGET - Nå

Avd. 1's historie:

Historien til Solvang Kolonihager, avdeling 1

< Hjem | Gubbelagets arrangementer | Historikk | Solvang 1's historie >

Avd. 1's historie:

Meld deg inn i GUBBELAGET - Nå!