LOPPEMARKED
GUBBELAGET PÅ SOLVANG 1
GUBBELAGET
Oppdatert: 26.06.2015
Startsiden

SOLVANG 1's ÅRLIGE LOPPEMARKED

Vi samarbeider med Damelaget om å arrangere alle loppemarkeder på avd, 1. Alle loppemarked vil vel alltids få inn en del skrammel og skrot som en straks ser at en ikke får solgt, og dermed er nødt til å kaste.

Dette gjelder ofte ødelagte klær, møkkete matter og ryer, utrangerte kjøkkenredskaper og defekte elektriske artikler. Dette påfører oss unødvendig arbeid og ugifter til destruering og bortkjøring.

OVERSKUDDET
Deler av overskuddet tilfaller kolonihagen gjennom Dame- og Gubbelagets bevilgninger til styrets forskjellige prosjekter.

l forbindelse med framtidige Loppemarked ber Gubbelaget kolonistene på avd. 1 om:

  • IKKE å levere defekte ting, men noe som faktisk kan brukes

  • IKKE å levere klær og sko med hull i eller med malingsflekker o.l.

  • IKKE å levere ting som er i så dårlig forfatning at du ALDRI kunne tenkt å kjøpe det selv!

HJELP OSS MED LOPPEMARKEDET!
Gubbelaget oppfordrer ALLE KOLONISTER til å komme og hjelpe til.

HVERT ÅR TRENGER VI:

  • FRIVILLIGE onsdag, torsdag og fredag for utpakning før selve loppemarked

  • FRIVILLIGE på lørdag og søndag under selve loppemarkedet - og noen for hjelp til nedpakning etter loppemarkedet på søndag

    Vi tar også imot (form-)kaker og boller til kaféen

FRIVILLIGE som vil støtte lagenes arbeid for avdeling 1's beste bes om å kontakte:

  • Styrene i Dame- og Gubbelaget


28. og 29. mai 2011: Dame- og Gubbelagets loppemarked på Solvang 1.

! Se reportasjer fra loppemarkedet i 2004 og 2005, Bilder fra 2009

Solvang avd. 1
Besøksadresse:
Sognsv. 84
0855 Oslo

Kart over
Solvang 1

Norsk
Kolonihageforbund

Kolonihagene
i Oslo!

KONTAKT OSS:

Meld deg inn i GUBBELAGET - Nå

GUBBELAGET

Gubbelaget på Solvang avd. 1: Årlig Loppemarked

< Hjem | Gubbelagets arrangementer | Historikk | Solvang 1's historie >

HVA SKJER?

Meld deg inn i GUBBELAGET - Nå!