UTENLANDSKE
GUBBELAGET PÅ SOLVANG 1
KOLONIHAGER
Oppdatert: 26.06.2015
Startsiden

Gubbelaget på Solvang 1


Feil ved eller forslag
til nye lenker bes
rapportert til
Web-ansvarlig.

Engelsk kolonihageforbund

 


KOLONIHAGEFORBUND I EUROPA
Norsk Koloniforbund er medlem av det Det internasjonale kolonihageforbundet. Forbundet har i perioder hatt et et nært samarbeide med de nordiske forbundene, særlig det danske. Flere medlemmer fra Solvang 1 har vært på besøk i danske, svenske og finske kolonihager - som journalister og fotografer for medlemsbladet Kolonihagen, og som privatpersoner.
DANMARK:
Kolonihaveforbundet for Danmark
Medlemsblad: Havebladet. Hjemmeside

Det internasjonale
kolonihageforbundet
ENGLAND:
National Society of Allotment and Leisure Gardeners Ltd
Medlemsblad: Allotment and Leisure gardener.
Hjemmeside
FINLAND:
Siirtolapuutarha
Medlemsblad: Siirtola puutarha
Hjemmeside
FRANKRIKE:
Federation Nationale des jardins Familiaux
Medlemsblad: Jardin familial de France
Hjemmeside
LUXEMBURG:
D´Liga CTF (De La Ligue Luxembourgeoise Du Coin De Terre Et Du Foyer)
Medlemsblad: Gart an Heem. Hjemmeside
SVEITS:
Schweizer Familiengärtner-Verband / Fédération suisse des jardins familiaux
Medlemsblad: Gartenfreund / Jardin Familial
Hjemmeside på tysk og Hjemmeside på fransk
SVERIGE:
Svenska förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar
Medlemsblad: Koloniträdgården. Hjemmeside

TYSKLAND:
Das Kleingartenwesen
Medlemsblad: Der KleinGarten
Hjemmeside
ØSTERRIKE:
Der Ôsterreichische Kleingärtner
Medlemsblad: KleinGärtner
Hjemmeside
 

Solvang avd. 1
Besøksadresse:
Sognsv. 84
0855 Oslo

Kart over
Solvang 1

Norsk
Kolonihageforbund

Kolonihagene
i Oslo!

Meld deg inn i GUBBELAGET - Nå

GUBBELAGET

Opplysninger om samarbeidende Kolonihageforbund i Europa

< Hjem | Gubbelagets arrangementer | Historikk | Solvang 1's historie >

HVA SKJER?

Meld deg inn i GUBBELAGET - Nå!