Disse nettsidene ble sist oppdatert i 2015, og er nå en del av arkivet til Solvang kolonihager, avdeling 1.
De oppdaterte nettsidene finner du på solvang1.no

HISTORIKK
GUBBELAGET PÅ SOLVANG 1
GUBBELAGET
Oppdatert: 10.08.2015
Startsiden
LOPPEMARKED
Loppemarked 2005
Loppemarked 2004

.....................
SOLPYNTEN

Solpynten bygges...

.....................
VINTERBILDER

Rolfs vinterbilder
.....................
DIVERSE
Dame - og Gubbelagets
fest 2005

Visekveld 2005
Visekveld 2004
Solvang, vårt Solvang
(Fra 2000)
Gubbelaget har i
løpet av årene
arrangert minst
en årlig tur
og en
årlig åpen fest
for alle
sammen
med
Damelaget.

Vi har i mange år samarbeidet med Styret
og nå også Barnekomiteen om Barnas Dag, og med Damelaget om avdelingens årlige Loppemarked.

Gubbelaget har siden sesongen 2006 påtatt seg ansvaret for bortkjøring av hageavfall ca. to ganger i måneden.


1.11.1945

 5. juli 2013. Noen av gubbene i gubbelaget. Her fra Solpynten ...

Kort historikk om Gubbelaget

Den 1. november 1945 møttes tyve «gubber» i alderen 30 til 58 år i Grünerløkka Folkets hus for å stifte Gubbelaget. (Se også Solvang 1's historie)

Formålet med laget var å fremme kameratslig samvær mellom mannfolkene i avdeling 1, og dertil å delta i det oppbyggende arbeidet i ha- gen.

Det var Gerhard Johansen som hadde ideen til laget, og han ble valgt til lagets første for- mann. Han fungerte som formann i flere perioder, i alt i 10 år.


Gubbelaget i fint vær utenfor Huset.

Senere har laget hatt åtte forskjellige formenn, inntil Tor W. Olsen overtok formannsklubba i 1983. Han har i de påfølgende seksten årene, uten avbrytelse, vært lagets formann.

Initiativtaker til flere store dugnadsarbeider
Gubbelagets medlemmer har gjennom mer enn femti år utført en rekke små og store opp- gaver til beste for avdelingen, laget har også vært initiativtaker til flere store dugnads- arbeider, som utvidelse og rehabilitering av Huset, utvidelse av redskapshuset, samt om- byggingen av Brusedoen og oppsetting av Søppelhuset.

Loppemarked og Barnas dag
Lysanlegget på veiene er for en stor del bekostet og utført av Gubbelaget. Alt arbeid med arrangering av det årlige Loppemarkedet og Barnas Dag, har vært utført av laget - i nært samarbeid med Damelaget.

Laget har i sommertiden møter hver 14. dag. I vintertiden har det også vært avholdt noen få møter. Før vi fikk vintervann på Huset i 1990, ble vintermøtene holdt hjemme hos noen av medlemmene eller i leide lokaler utenfor Solvang. Laget har forestått og forestår fortsatt turer i inn og utland, og arrangerer lørdagsfester med dans og bevertning.

I 1995 feiret Gubbelaget 50-årsjubileum med stor fest med fruer og innbudte gjester. Ved jubileet hadde laget 35 medlemmer, hvorav fire hadde vært medlemmer i over 25 år.

(Hentet i sein helhet fra heftet «Solvang Kolonihager, avdeling 1, 70 år - 1929-1999»)

Nåværende styre i Gubbelaget finner du på forsiden. Trykk her for å hente opp teksten til heftet som ble gitt ut til Solvang 1's 70-årsjubileum i 1999.


Fra Gubbelagsmøtet den 31. august 2012. Oppstilling foran Huset.


Juni 2006: Noen av Gubbelagets medlemmer tar en pust i bakken.


Juni 2006: Gubbelaget og Damelaget arrangerer årets Loppemarked. Tor til høyre.


Juni 2005: Loppemarked på Solvang. Hans Otto er salgssjef. Les mer...


Juni 2005: Loppemarked på Solvang. Oddvar passer på at alt går riktig for seg...

Solvang avd. 1
Besøksadresse:
Sognsv. 84
0855 Oslo

Kart over
Solvang 1

Norsk
Kolonihageforbund

Kolonihagene
i Oslo!

Sverre Andresen
Sverres tale under festmiddagen på
Solvang 1's

70- årsjubileumsfest
i 1999

KONTAKT OSS:

Meld deg inn i GUBBELAGET - Nå

GUBBELAGET

Gubbelaget på Solvang avd. 1: Historikk

< Hjem | Gubbelagets arrangementer | Historikk | Solvang 1's historie >

HVA SKJER?

Meld deg inn i GUBBELAGET - Nå!