Startsiden
VEDTEKTER
DAMELAGET PÅ SOLVANG 1
DAMELAGET
Oppdatert: 26.06.2015

Damelaget på Solvang 1

NESTE ARRANGEMENT:
Se oppslagstavlene

 

SKRIV UT
Skriv ut vedtektene (PDF-format)
19.07.1933


for Damelaget
SOLVANG KOLONIHAGER, AVDELING 1.

VEDTATT FØRSTE GANG PÅ MEDLEMSMØTE 7. JUNI 1933.

Vedtatt første gang på medlemsmøtet 7. juni 1933. Endringer foretatt på årsmøtet i 1995, medlemsmøte i 1996, årsmøtet i 1998, årsmøtet i 2001, årsmøtet i 2004, årsmøtet i 2011 og sist på årsmøtet i 2013.

§ 1. LAGETS FORMÅL
Damelagets formål er å motivere medlemmene og øvrige kolonister til interesse for kolonihagesaken økonomisk, kulturelt og sosialt.

§ 2. LAGETS STYREFORM
Betingelsen for å bli medlem av Damelaget er at man har tilhørighet til Solvang kolonihager avd. 1 og aktivt benytter parsellene. Medlemmer som har hatt parsell på avdelingen, kan fortsatt være medlem av laget.

1. Damelaget ledes av et styre. Antall styremedlemmer er det laget til enhver tid finner hensiktsmessig.

2. Årsmøtet skal behandle:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Bevilgninger
4. Innkomne forslag
5. Fastsettelse av kontingent
6. Valg

Vedtektsendringer skal kun behandlers på årsmøte. Det kreves 2/3 flertall. På årsmøtet er det ikke tillatt å stille med fullmakter.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, kan tas opp der og da. Innkalling bekjentgjøres ved oppslag på tavlene 1 uke før møtet holdes.

§ 3 STYREMEDLEMMENES OPPGAVER

  1. Styret velger leder, kasserer og revisor, men bestemmer for øvrig selv hvordan og av hvem oppgavene skal utføres. Lagets penger forvaltes på en forsvarlig måte, men det må ikke stilles urimelige krav til regnskapsføringen.

§ 4 KONTINGENT OG ØKONOMI

1. Kontingenten betales ved sesongstart, senest innen utgangen av juli. Dersom kontingenten ikke betales i løpet av sesongen, blir man strøket som medlem etter varsel fra styret.
2. Medlemmer med minst 1 års sammenhengende aktivt medlemskap kan dersom økonomien tillater det, få godtgjørelse av lagets kasse ved utflukter og tilstelninger.
3. Lagets midler settes i banken.

§ 5 GENERELT

1. Medlemmene forventes å følge beslutninger vedtatt på årsmøtet.
2. Alle saker unntatt vedtektsendringer vedtas med alminnelig flertall.
3. Damelaget kan ikke oppløses dersom 8 medlemmer ønsker å fortsette Damelagets arbeid.
4. Oppløses Damelaget, tilfaller lagets midler hovedstyret på Solvang kolonihager avdeling 1.
5. 30 års aktivt medlemskap i laget kvalifiserer til æresmedlem.

i Damelaget 2014-2015


Valgt på årsmøte 2014  
Leder:
Marion Larsen
Kasserer:
Marion Larsen v/ekstern hjelp
Styremedlem:
Britt Hildeng
Styremedlem:
Liv Gabrielsen
Styremedlem: Greta Sandberg
-----------------
Valgkomité:
Revisor:
 

Solvang avd. 1
Besøksadresse:
Sognsv. 84
0855 Oslo

Kart over
Solvang 1

Norsk
Kolonihageforbund

Kolonihagene
i Oslo!

Opplysninger om Kolonihageforbundet

Utenlandske
kolonihager

 

Meld deg inn i DAMELAGET - Nå

DAMELAGETS
VEDTEKTER

Damelaget, Solvang 1

< Hjem | Arrangementer | Historikk | Styret | Vedtekter >

DAMELAGETS
VEDTEKTER

Meld deg inn i DAMELAGET - Nå!