Startsiden
HISTORIKK
DAMELAGET PÅ SOLVANG 1
DAMELAGET
Oppdatert: 11.08.2015

Damelaget på Solvang 1

NESTE ARRANGEMENT:
Se oppslagstavlene

19.07.1933


- liten oversikt

DAMELAGETS HISTORIKK
Den 19. juli 1933 ble 45 kvinner - etter anbefaling av styret for Solvang Hagekoloni - enige om å danne en kvinneforening i hagen. Et styre ble valgt og kontingenten fastsatt til 25 øre pr. måneden - hele året.

Av de gamle protokollene går det tydelig fram at tidene var trange. I de familiene hvor man- nen var arbeidsledig, var det fritak for kontingenten. Til det første medlemsmøtet spleiset styret på kringle til utlodning. Pengene som kom inn, skulle bl.a. dekke utgiftene til kaffe. Og medlemmene måtte selv ta med seg mat, kopp og stol til møtene.

I dagens damelag vet vi ikke alltid hva medlemmene heter til etternavn. Det var omvendt da Solvang 1's Kvinneforening så dagens lys. Med ett unntak ble samtlige medlemmer av det første styret kun omtalt ved etternavn. Det skulle gå 10 - 12. år før styremedlemmene sto protokollert med fornavn.

Morsom er det ogå å lese at fru Anna Hansen på et medlemsmøte i 1934 kom med forslag om at foreningens medlemmer skulle si «du» til hverandre.
- Det ble en mer kameratslig tone på den måten, - mente Anna Hansen. Forslaget ble en-stemmig vedtatt!

De fem årene med tysk okkupasjon er ikke mye omtalt, men at krigen satte sitt preg på virksomheten i Kvinneforeningen, er sikkert. Bla. ble det ofte servert buljong på møtene i stedet for kaffe, som var mangelvare. 10 års markeringen i 1943 og andre festligheter det året ble avlyst. En tilstelning på Huset som avslutning på sommeren var det likevel stor stemning for. Det ble gjort vedtak om at en hver tar med seg en boks seikaker og grønn- saker til festen. Og lørdag 18. september 1943 var medlemmene med ektefeller benket til fest. Det ble høytidelig meddelt at det var 6 seikaker til hvert par.

Mye mer kunne vært fortalt om de første årene - både av gode tiltak, omtanke for med- lemmene og pussigheter rundt kolonihagelivet og Kvinneforeningen. Men da blir det liten tid til vår 70 års feiring her i kveld. Men en ting kan slåes fast: Formålet har i alle år vært det samme: Å fremme kvinnenes interesse for kolonihagen - økonomisk og kulturelt. Oppgavene har gjennom alle år vært utfordrende og varierte.

Helt fra starten av har Kvinneforening - 1986 ble forresten navnet endret til Damelaget - jobbet med å forsyne Forsamlingshuset med inventar og utstyr. Damelaget har vært fan- tastiske til å arrangere utlodninger og tilstelninger. Resultatet ser vi når vi rusler rundt i avdelingen vår. Veinavn, veiskilt, flaggstenger, flagg og mye mer, har Damelaget vært med på å bidra til.

En tradisjon som har fulgt laget gjennom alle år, er å arrangere ulike turer både innenfor bygrensen og utflukter til omkringliggende steder. Fellesnevneren er at turene alltid har vært interessante, lærerike og en fin måte å bli bedre kjent med «gamle travere» og nykommere i Damelaget.

Etter iherdig innsats av en gruppe fra Damelaget, ble et av de gamle dohusene forvandlet til museum. Oppfordringen til hagens beboere om å «grave» fram gjenstander fra «forna dager» resulterte i et vell av utstyr til museet. Den høytidelige åpningen fant sted 8. august 1993. Museet framstår nå som en liten perle i hagen. Mangt et minne og historier kommer for en dag når besøkende setter foten innenfor museumsdøren.

Av nyere dato er Kulturmønstringen som Damelaget er ansvarlig for. Det finnes kreative sjeler i hagen og Kulturmønstringen gir alle anledning til å vise seg fram. Utstillings- og salgsboder med glasskunst, keramikk, porselensmaling, rosemaling, akvareller, malerier og annet kunsthåndverk vakte både interesse og kjøpelyst. Damelaget håper å gjøre Kultur-mønstringen til en tradisjon.

Søndagskaféen er også et nytt innslag og er blitt veldig populært. Når regnet holder seg borte, samles kolonister til kaffe, vafler og en søndagsprat.

I 2008 ble det opprettet en hagekomité som er ansvarlig for 100-meter skogen og som etter hvert skal forskjønne fellesarealene. Til disse prosjektene har Damelaget gitt 200 kroner pr. medlem i støtte. Det blir noen kjærkomne kroner når over 40 medlemmer trår til. Den flotte benken på Honnørplassen er det også Damelaget som har innkjøpt.

I 1937 var Kvinneforeningen også spandable. De bevilget hele 50 kroner til beplantning i Dalen!

Når vi i dag kan feire våre 70 år, har Damelaget to æresmedlemmer:
Gerda Rønningen og Berit Andresen.

Gledelig er det også å registrere at flere nykommere i hagen raskt har blitt medlemmer i Damelaget. Det er velkomment med nytt blod og nye øyne.

[Over] 70 år er gått - mye har laget utrettet gjennom disse årene. Men det er alltid nye ting som står på programmet og er under planlegging. Vi går på med friskt mot. Damelaget har alltid vist velvilje og stå-på-humør. Dette skal ikke bli borte - selv i et samfunn som er preget av stress og krav fra mange kanter. I hagen finner vi ro og samhold. Og det er noe vi skal verne om.

Vi gratulerer oss selv, og skal feire med verdighet!

(Ovenstående er i sin helhet hentet fra jubileumsheftet til Damelagets 70-årsdag i 2003)

SE MER OM DAMELAGET

  • mer under Lagene i jubileumsheftet til Solvang 1's 70-årsjubuleum!
  • Gubbelagets hjemmeområde

Litt om historien til Solvang 1 kan du lese her:

Dersom du trykker på bildene, får du opp versjoner du kan bla i som i en bok...

Solvang avd. 1
Besøksadresse:
Sognsv. 84
0855 Oslo

! Damelaget
vil også skryte av
HELE
kolonihagens
historie.

Gubbelaget har
publisert heftene som
ble gitt ut til
Solvang 1's
35-års-, 50- og
70-jubileum (1999).
SE MER

Kart over
Solvang 1

Norsk
Kolonihageforbund

Kolonihagene
i Oslo!

Opplysninger om Kolonihageforbundet

Utenlandske
kolonihager

 

Meld deg inn i DAMELAGET - Nå

DAMELAGETS
HISTORIKK

Damelaget, Solvang 1

< Hjem | Arrangementer | Historikk | Styret | Vedtekter >

DAMELAGETS
HISTORIKK

Meld deg inn i DAMELAGET - Nå!