Komiteer

For å påse til at vedtekter og regler følges, fellesarbeid blir utført og det sosiale livet er hyggelig, har hagen en rekke komiteer.

Oversikt tillitsvalgte 2020-21

Byggekomiteen

Leder: Per Otto Haavik

Styrekontakt: Bente Bügelmeyer

E-post: bygg@solvang1.no

Komiteen møtes 6 ganger i løpet av botiden, 3 ganger på våren, 3 ganger på høsten.

Salgs- og takstkomiteen

Leder: Anne Grethe Nilsen

Styrekontakt: Christian Falkenberg Kjøde

Komiteen forestår interne overdragelser og salg til folk på ventelisten.

Pliktarbeidskomiteen

Leder: Asbjørn Klomstad

Styrekontakt: Tom Nielsen

E-post: plikt@solvang1.no

Komiteen planlegger og gjennomfører de 10 timene pliktarbeid hver parsell skal bidra med i løpet av hver sesong, samt planlegger og leder vår- og høstdugnadene.

Materialforvaltere

Fra 2018 inngår oppgavene til materialforvaltere i pliktarbeidskomiteen

Ordenskomiteen

Leder: Birger Strand-Pedersen

Styrekontakt: Anna Aanstad

Komiteen påser at hagens ordensregler følges. Komiteen varsler på oppslagstavlene når den skal gå sine runder.

Valgkomiteen

Leder: Nils Rydland

Styrekontakt: Christian Falkenberg-Kjøde

Komiteen skal skaffe kandidater til styret og hagens komiteer og verv foran årsmøtet.

Aktivitetskomiteen

Leder: Peder Opstad

Styrekontakt: Bjørg Hakkelberg

Komiteen planlegger tiltak og aktiviteter som samler hagens medlemmer.

Utleie av felleshuset

Huset kan kun leies ut til hagens beboere. Kontakt er Anne Grethe Nilsen tlf. 976 89 248

Priser, inkludert gulvvask, er:

  • Kveldsarrangement 3.000 kr (fra kl 10 til kl. 11 neste dag)
  • Dagsleie 1.500 kr (fra kl 10:00 til kl. 23:00 samme kveld)
  • Dersom huset er ledig, kan man få tilgang dagen før kl 15 for 750 kr ekstra