Komiteer

For å påse at vedtekter og regler følges, fellesarbeid blir utført og det sosiale livet er hyggelig, har hagen en rekke komiteer. De under hvem som er valgt inn i de ulike komiteene.

Byggekomiteen

Leder: Per Otto Haavik

Styrekontakt: Tom Nilsen

E-post: bygg@solvang1.no

Komiteen møtes 6 ganger i løpet av botiden, 3 ganger på våren, 3 ganger på høsten.

Salgs- og takstkomiteen

Leder: Anne Grethe Nilsen

Styrekontakt:  Randi Eikenes

Komiteen forestår interne overdragelser og salg til folk på ventelisten.

Fellesarbeidskomiteen

Leder: Asbjørn Klomstad

Styrekontakt: Ingvar Andersen

E-post: plikt@solvang1.no

Komiteen planlegger og gjennomfører de 11 timene pliktarbeid hver parsell skal bidra med i løpet av hver sesong, samt planlegger og leder vår- og høstdugnadene.

Ordenskomiteen

Leder: Birger Strand-Pedersen

Styrekontakt: Berit Nilsen

Komiteen påser at hagens ordensregler følges. Komiteen varsler på oppslagstavlene når den skal gå sine runder.

Valgkomiteen

Leder: Nils Rydland

Styrekontakt: Bente Bügelmeyer

Komiteen skal skaffe kandidater til styret og hagens komiteer og verv foran årsmøtet.

Aktivitetskomiteen

Leder: Peder Opstad

Styrekontakt: Berit Nilsen

Komiteen planlegger tiltak og aktiviteter som samler hagens medlemmer.

 

Utleie av felleshuset

Huset kan kun leies ut til hagens beboere. Kontakt er Anne Grethe Nilsen tlf. 976 89 248

Priser er:

  • Kveldsarrangement 3.250 kr (fra kl 10 til kl. 11 neste dag)
  • Dagsleie 1.750 kr (fra kl 10:00 til kl. 23:00 samme kveld)
  • Dersom huset er ledig, kan man få tilgang dagen før kl 15 for 750 kr ekstra
  • Vask kr 800 kommer i tillegg.