Komiteer

For å påse til at vedtekter og regler følges, fellesarbeid blir utført og det sosiale livet er hyggelig, har hagen en rekke komiteer og utvalg.

Tillitsvalgte på Solvang 1, 2016-2017

Byggekomiteen

Leder: Vegar Breimo

Styrekontakt: Tommy Haugbro

E-post: bygg@solvang1.no

Komiteen møtes 6 ganger i løpet av botiden, 3 ganger på våren, 3 ganger på høsten.

Takstkomiteen

Leder: Simen Sæterdal

Styrekontakt: Grethe Strand-Pedersen

Komiteen takserer etter regler fastsatt av oslokretsen, og møtes i forbindelse med salg og grensedragninger.

Salgskomiteen

Leder: Anne Grethe Nilsen

Styrekontakt: Grethe Strand-Pedersen

Komiteen forestår interne overdragelser og salg til folk på ventelisten. For perioden 2014-17 selges hyttene etter følgende kriterier: 50 % etter ansiennitet, 25 % er forbeholdt barnefamiler, 25 % er forbeholdt nye kolonister under 40 år.

De to siste årene er det solgt 7 hytter. To av disse gikk til den prioriterte gruppen barnefamilie, og kjøperne hadde ansiennitet fra 2004 og 2005.

Pliktarbeidskomiteen

Leder: Kjell Elfstrand

Styrekontakt: Per Otto Haavik

E-post: plikt@solvang1.no

Komiteen planlegger og gjennomfører de 10 timene pliktarbeid hver parsell skal bidra med i løpet av hver sesong, samt planlegger og leder vår- og høstdugnadene.

Materialforvaltere

Amir Hamidiasi og Victor Berg

Styrekontakt: Per Otto Haavik

Forvalterne skal påse at hagens har det utstyret som trengs og at dette vedlikeholdes.

Materialforvalterne står også for utlån/utleie av deler av hagens utstyr.

Ordenskomiteen

Leder: Birger Strand-Pedersen

Styrekontakt: Camilla Ruud

Komiteen påser at hagens ordensregler følges. Komiteen varsler på oppslagstavlene når den skal gå sine runder.

Valgkomiteen

Leder: Reidar karoliussen

Styrekontakt: Erik Bolstad

Komiteen skal skaffe kandidater til styret og hagens komiteer og verv foran årsmøtet.

Aktivitetskomiteen

Leder: Ann_Tove Thomassen

Styrekontakt: Camilla Ruud

Komiteen planlegger tiltak og aktiviteter som samler hagens medlemmer.

Utleie av felleshuset

Huset kan kun leies ut til hagens beboere. Kontakt er Anne Grethe Nilsen tlf. 976 89 248

Priser, inkludert gulvvask, er:

  • Kveldsarrangement 3.000 kr (fra kl 10 til kl. 11neste dag)
  • Dagsleie 1.500 kr (fra kl 10:00 til kl. 23:00 samme kveld)
  • Dersom huset er ledig, kan man få tilgang dagen før kl 15 for 750 kr ekstra