Innkalling til årsmøte 2022

Det vil bli avholdt årsmøte 23. oktober 2022 klokken 17 på Huset.

Det vil bli registrert i døren hvilke parseller som er representert. Dagsorden til årsmøte er som følger:

  1. Åpning og konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets beretning for 2022
  4. Innkomne forslag
  5. Fastsettelse av kontingenter og honorarer
  6. Valg