Protokoll fra ekstraordinært årsmøte V2022

Ekstraordinært årsmøtet ble gjennomført 30. april 2022. Det var 30 stemmeberettigede som deltok på årsmøtet som er færre enn normalt.

Alle sakene fikk tilslutning fra årsmøtet.

Styret takker for deltagelsen på årsmøtet. Protokoll fra årsmøtet ligger vedlagt.