Månedlige arkiver: oktober 2021

Årsmøte 2021

Det vil bli avholdt årsmøte 24. oktober 2021 klokken 17 på Huset.

Som tidligere nevnt kan hver parsell møte med én representant til årsmøte. Det vil bli registrert i døren hvilke parseller som er representert. Dagsorden til årsmøte er som følger:

  1. Åpning og konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets beretning for 2021
  4. Innkomne forslag
  5. Fastsettelse av kontingenter og honorarer
  6. Valg