Vårskrivet 2021

Vårskrivet er styrets årlige informasjonsskriv til kolonistene, her finner du nyttig informasjon om livet i kolonihagen. Siden vårmøtet er avlyst ber vi om at alle leser informasjonen i dette skrivet ekstra nøye.

Noen punkter i vårskrivet er særlig viktige:

  • Det er fremdeles tiltak for å hindre smittespredning i Oslo kommune som må følges, og vi ber alle kolonistene være oppmerksom på disse
  • Det vil bli gjort oppgraderinger på felles strømnett i alle Solvang avdelingene. Arbeidet vil pågå i vårmånedene.
  • Vi prøver å unngå kontantbruken i hagen og ber om at alle bruker vipps
  • Solvangs gjestebud vil også i år arrangere søndagsmiddager
  • Kalenderen med oversikt over pliktarbeid, vasking, dugnader m.m. Du bør gå gjennom vårskrivet og notere alle datoer som gjelder deg.

God vår alle sammen! Vi håper situasjonen blir bedre snart!