Årsmøte 2020 blir digitalt

Styret har vedtatt at årsmøtet vil bli holdt digitalt. Det vil si at det ikke er et fysisk møte på Huset. Alle vil få informasjon om hvordan dette skal gjennomføres. Det vil foregå i dagene rundt 25. oktober.