Månedlige arkiver: mars 2020

Korona-informasjon

Vi nærmer oss sesongåpning i kolonihagen og det er mange som gleder seg til å komme i gang. Starten på årets sesong vil imidlertid bli annerledes på grunn av dagens COVID-19 smittesituasjon.

Styret synes det er veldig hyggelig at kolonister allerede har begynt å bruke hagen, men i år er det viktig å ta noen forholdsregler slik at vi alle bidrar til at dugnaden for å begrense smitten også gjelder i kolonihagen. 

Styret innfører nå flere tiltak for å bidra til å stoppe/redusere smitten, i tråd med anbefalinger fra myndighetene. Vi ber alle medlemmer om å ha forståelse for dette, og å respektere de føringer og begrensninger dette innebærer vedrørende kolonihagens fellesområder, våre arbeidsoppgaver og rutiner:

  • Åpningsdato for å bo i hytta er fremdeles 1. april, men det er tillatt å oppholde seg i hagen på dagtid.
  • Husk god håndhygiene og at vi holder god avstand til hverandre.
  • Ikke inviter til sammenkomster på hytta utenom husholdningen.
  • Hvis dere er satt i isolasjon hjemme så kan dere ikke komme til kolonihagen. Er man i hjemmekarantene så kan godt hagen benyttes, men følg da de generelle rådene fra helsemyndighetene om å unngå forsamlinger og hold avstand til andre.
  • Huset, alle toalett og dusjer stenges frem til 1.april av hensyn til risiko for overføring av smitte. En ny vurdering om eventuell åpning gjøres da.
  • Hyttene kan IKKE lånes ut til karantene fordi det vil øke risiko for smitte for avdelingens medlemmer.
  • Utleie av huset stanses i første omgang frem til 14.04.2020

Hvis vi også bidrar til dugnaden så begrenser vi også smittespredningen slik at helsevesenet ikke får flere pasienter enn det man kan håndtere. Husk at det nok er flere kolonister som er i risikogruppene og vi har et ansvar for å ta vare på dem. 

Styret vil komme tilbake til aktivitetene som er planlagt for våren og om disse kan gjennomføres eller ikke. Det vil vi ta stilling til etterhvert som det blir behov.