Månedlige arkiver: oktober 2019

Oppsummering av årsmøtet 2019

Takk for hyggelig årsmøte i kveld!

Her er en kort oppsummering for dem som ikke kunne være til stede. Referatet kommer så snart det er blitt skrevet ut og undertegnet av dem som ble valg til å underskrive protokollen.

Styrets årsberetning og regnskap ble godkjent.

Det var seks innkomne forslag til årsmøtet:

  1. Innmelding i foreningen Solvang kolonihager, ble enstemmig vedtatt.
  2. Framtidig bruk av Loppehuset. Det ble flertall for å utrede om Loppehuset kan gjøres om til parsell på sikt. Det ble ikke flertall for forslaget om å gjøre det til et hobbyhus. Loppehuset skal derfor fortsatt brukes som lager.
  3. Forslag fra investeringsgruppa. Ble vedtatt. Årlig innbetaling til vedlikeholdsfond økes fra 1000 til 3000 kr per parsell.
  4. Nytt musikkanlegg på huset. Ble vedtatt.
  5. Rutsjebane fra Huset til Dalen. Ble ikke vedtatt.
  6. Forslag om å tillate solcellepanel på tak. Ble trukket, siden dette allerede er tillatt.

Valgene ble gjort i henhold til valgkomiteens innstilling. Nytt styre finner du nederst på Kontakt oss-siden.

Sees neste vår!

Nils Rydland ble kåret til «årets kolonist» for arbeidet med jubileumsboka.