Årsmøte 20. oktober 2019

Det er årsmøte 20. oktober kl 17 på Huset.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 27. september.

Dagsorden

  • Åpning og konstituering
  • Valg av dirigent(er), referent(er), tellekorps og to medlemmer til å
  • undertegne protokollen
  • Styrets årsberetning
  • Årsregnskap med revisors beretning
  • Budsjett
  • Innkomne forslag
  • Fastsettelse av kontingenter og honorarer
  • Valg