Månedlige arkiver: september 2019

Årsmøte 20. oktober 2019

Det er årsmøte 20. oktober kl 17 på Huset.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 27. september.

Dagsorden

  • Åpning og konstituering
  • Valg av dirigent(er), referent(er), tellekorps og to medlemmer til å
  • undertegne protokollen
  • Styrets årsberetning
  • Årsregnskap med revisors beretning
  • Budsjett
  • Innkomne forslag
  • Fastsettelse av kontingenter og honorarer
  • Valg

Jubileumsboka «90 år på Solvang 1»

I anledning 90-årsjubileet har det blitt laget en 214-siders bok om Solvang 1. Boka er blitt virkelig fin, og inneholder mye kolonihagehistorie, flere hundre bilder og mange små anekdoter.

Boka er redigert av Nils Rydland (med god hjelp fra mange andre i hagen), og er designet av Kim Sølve Madsen og Trine Paulsen.

Vi lover at det er minst ett bilde av hytta di i boka 🙂

Boka koster bare 90 kr. Du kan kjøpe den i styrets kontortid, onsdager 18.30-19. Betal gjerne med Vipps.