Lyst til å anlegge blomstereng?

Det er nå lov til å anlegge blomstereng på parsellene.

Husk at du må søke styret før du kan sette i gang – styret har et eget register over hvem som har søkt om og fått tillatelse til å anlegge blomstereng.

Det mye jobb å anlegge blomstereng, det er ikke bare å slutte å klippe gresset 🙂

Les mer om hvordan du anlegger blomstereng (Naturhistorisk museum).