Vårmøtet 2019

Søndag 28. april kl. 17.00 møtes vi på Huset til Vårmøtet 2019.

Vårskrivet sendes ut til beboerne i forkant av møtet. Vel møtt!