Årsmøte 21. oktober 2018

Ordinært årsmøte for Solvang 1 vil bli avholdt søndag 21. oktober 2018 kl. 17 på Huset. Aktivitetskomiteen serverer kaffe og litt å bite i, så kom gjerne litt før!

Sakspapirer til årsmøtet

Dagsorden

  1. Åpning og konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets beretning for 2017-2018
  4. Regnskap 1. august 2017-31. juli 2018 med revisorberetning
  5. Innkomne forslag
  6. Fastsettelse av kontingenter og honorarer
  7. Budsjett for 2018-2019 (står på samme ark som regnskapet)
  8. Valg