Referat fra ekstraordinært styremøte nr. 11X i sesongen 2016-2017, søndag 16.7.2017

Omfattende taklekkasjer på parsell 111, som ble solgt for to dager siden. Omfattende diskusjon og oppfølging med de nye eierne.