Referat fra styremøte nr. 10 i sesongen 2016-2017, mandag 12.6.2017

 • Informasjon fra kretsen om nytt salgssystem

Organisasjon

 • Hege Øygaren har trakk seg som styreleder i en mail til alle styremedlemmene 2.6.2017. Vedtektene § 6.2 sier at «Nestlederen overtar lederens oppgaver i dennes fravær.» I vedtektene § 6.1 står det også «Styret er beslutningsdyktig når minst ½ parten av styrets medlemmer inklusiv leder eller nestleder er til stede.». Styret vil altså ikke være vedtaksført dersom Erik ikke kan være til stede på et møte. Vi valgte derfor å konstituere en ny nestleder, selv om dette ikke er regulert i vedtektene.
  Vedtak: Nestleder Erik Bolstad overtar ledervervet og styremedlem Ann Tove Thomassen konstitueres som ny nestleder fram til årsmøtet. Det kunngjøres på tavlene og rettes på internettsidene.

Medlemssaker

 • Takst hytte 60
 • Oppfølging hytte 63, avklaring med advokat og arvinger
 • Én søknad om fritak fra pliktarbeid avslått
 • Søknad om utlån av hytte godkjent
 • Byggersaker
 • Søknad om flere uteskap
 • Oppfølging klausuler én parsell
 • Søknad om utskifting av panel godkjent

Drift

 • Parasoller Solpynten. Vedtok å kjøpe fra Ikea.
 • Området i Dalen nedenfor hytte 42. Ikke mottatt plan fra pliktarbeidskomitéen. Purring.
 • Brusedoen. Oppfølging elektriker.
 • Planlegging visning og salg av 37 og 111.
 • Solvangdager
 • Planlegging fjerning piggtråd gjerder
 • Utleie av Huset. Oppfølging av to utlån der lyd-/videoanlegg ikke virket etter utlån + manglende vask og råtten mat i skap.
 • Planlegging St. Hansfest
 • Vaskemaskin/tørketromler. Sjekke om vi kan få kjøpt flere polletter.