Månedlige arkiver: juni 2017

Nå forsvinner piggtråden!

Oslokretsen har vedtatt at all piggtråd rundt kolonihagene i Oslo skal fjernes.

Styret støtter denne oppfordringen og engasjerer Røa gjerdefabrikk til jobben.

Jobben med å fjerne piggtråden starter tirsdag 4.7.

Vi antar at arbeiderne noen steder vil arbeide fra utsiden, andre steder fra innsiden. Parselleiere langs gjerdet må rydde slik at arbeidsfolka kommer til. Har du planter på gjerdet som ligger over piggtråden må du skjære dem ned på forhånd.

Referat fra styremøte nr. 11 i sesongen 2016-2017, mandag 26.6.2017

Medlemssaker

 • Fortsatte avklaringer parsell 63 etter dødsfall og testamente. Søknad fra advokat om å la arving overta avslått.
 • Godkjent utlån av hytte
 • Brev fra to parselleiere om grenser

Byggesaker

 • Fortsatt oppfølging klausuler på én parsell. Hatt møte med parselleier.
 • Godkjent en rekke søknader om uteskap
 • Godkjent søknad om skifte av panel
 • Spørsmål fra Byggekomitéen om to svært store putekasser er å regne som uteskap eller putekasser. Befaring. Vedtak: De er putekasser og er ikke søknadspliktige.
 • Spørsmål fra Byggekomitéen om hvor langt et uteskap må stå fra hyttas yttervegg for at det skal regnes som frittstående. Vedtak: Ingen del av uteskapet kan berøre hytta, det skal være luft mellom skap og hytte på alle sider.

Drift

 • Parasoller Solpynten levert.
 • Purring på plan for området i Dalen nedenfor hytte 42.
 • Brusedoen: Elektrikerne har fortsatt ikke ferdigstil
 • Gjennomgang regnskap og budsjett
 • Planlegging visning og salg. Det møtte fram 250 på visning på Sogn og 200 på visning på Solvang 3. Vi forbereder oss på storinnrykk.
 • Fjerning piggtrådd: Ymse dialog med berørte parselleiere.
 • Bestilt containere til farlig avfall
 • Oppsumering St. Hans. Det møtte fram 120 (!). Til neste år bør vi invitere de andre hagene + alle som står på venteliste.
 • Bestilt polletter til tørketrommel
 • Gjennomgang veilys
 • Fått klager på «permanent parkering» av to tilhengere på parkeringsplassen. Vi sporet opp eierne og ba dem fjerne hengerne.

Kom på Barnas restaurant!

Barnas restaurant er torsdag 29. juni kl 18 på Huset.

Her lager barna mat til de voksne. Årets meny er kolonihagens hjemmelagde gulrotsuppe og nybakt brød. Lær å lage mat og møt andre barn i hagen.

Barn som vil være med på å lage mat må møte opp på Huset torsdag kl 15.30.

Voksne som vil komme og spise kan møte kl 18.

Vil du være med? Meld deg på via SMS til 45257656 innen tirsdag 27. juni kl 22.

Referat fra styremøte nr. 10 i sesongen 2016-2017, mandag 12.6.2017

 • Informasjon fra kretsen om nytt salgssystem

Organisasjon

 • Hege Øygaren har trakk seg som styreleder i en mail til alle styremedlemmene 2.6.2017. Vedtektene § 6.2 sier at «Nestlederen overtar lederens oppgaver i dennes fravær.» I vedtektene § 6.1 står det også «Styret er beslutningsdyktig når minst ½ parten av styrets medlemmer inklusiv leder eller nestleder er til stede.». Styret vil altså ikke være vedtaksført dersom Erik ikke kan være til stede på et møte. Vi valgte derfor å konstituere en ny nestleder, selv om dette ikke er regulert i vedtektene.
  Vedtak: Nestleder Erik Bolstad overtar ledervervet og styremedlem Ann Tove Thomassen konstitueres som ny nestleder fram til årsmøtet. Det kunngjøres på tavlene og rettes på internettsidene.

Medlemssaker

 • Takst hytte 60
 • Oppfølging hytte 63, avklaring med advokat og arvinger
 • Én søknad om fritak fra pliktarbeid avslått
 • Søknad om utlån av hytte godkjent
 • Byggersaker
 • Søknad om flere uteskap
 • Oppfølging klausuler én parsell
 • Søknad om utskifting av panel godkjent

Drift

 • Parasoller Solpynten. Vedtok å kjøpe fra Ikea.
 • Området i Dalen nedenfor hytte 42. Ikke mottatt plan fra pliktarbeidskomitéen. Purring.
 • Brusedoen. Oppfølging elektriker.
 • Planlegging visning og salg av 37 og 111.
 • Solvangdager
 • Planlegging fjerning piggtråd gjerder
 • Utleie av Huset. Oppfølging av to utlån der lyd-/videoanlegg ikke virket etter utlån + manglende vask og råtten mat i skap.
 • Planlegging St. Hansfest
 • Vaskemaskin/tørketromler. Sjekke om vi kan få kjøpt flere polletter.