Referat fra styremøte nr. 9 i sesongen 2016-2017, mandag 29.5.2017

  • Referat fra landsmøte i forbundet gjennomgått og diskutert

Medlemssaker

  • Godkjent søknad om uteskap
  • Godkjent utlån av hytter
  • Spørsmål om delt eierskap til en parsell
  • Salg av hytte 37, klausuler m.m.
  • Takst av hytte 60
  • Hytte 63, avklaring eierskap etter dødsfall
  • Salg av hytte 111, klausuler m.m.

Byggersaker

  • Oppfølging klausuler hyttene 22, 84, 107, 25, 28, 49, 52

Drift

Møbler til Solpynten

Området i Dalen nedenfor hytte 42. Pliktarbeidskomitéen skal lage plan.

Brusedoen, lekkasjesak, entreprenører

Regnskap og budsjettgjennomgang

System for masseutsending av SMS

Solvang 1s forslag til nye regler for tak ble godkjent av felles årsmøte på Solvang

Diskusjon om felles årsmøte og organisering av Solvang-hagene

Solvangdager

Piggtråd: Vedtok å hyre inn Røa gjerdefabrikk til å fjerne piggtråden på alle gjerdene rundt Solvang 1

Søknad fra pliktarbeidskomitéen om midler til oppussing av skyllerommet på Brusedoen ble avslått.

Bestille container farlig avfall til etter sommeren

Det har blitt observert røyking innendørs på Huset. Styret vedtok røykeforbud inne i alle fellesarealer.

Søknad til Brann- og redningsetaten om St. Hansbål

Referat fra møte med aktivitetskomitéen

Vaskemaskin: Poletter har sluttet å fungere. 20 kr mynt virker fortsatt. Styret vedtok å øke prisen for vask til 20 kr.