Månedlige arkiver: mai 2017

Referat fra styremøte nr. 9 i sesongen 2016-2017, mandag 29.5.2017

 • Referat fra landsmøte i forbundet gjennomgått og diskutert

Medlemssaker

 • Godkjent søknad om uteskap
 • Godkjent utlån av hytter
 • Spørsmål om delt eierskap til en parsell
 • Salg av hytte 37, klausuler m.m.
 • Takst av hytte 60
 • Hytte 63, avklaring eierskap etter dødsfall
 • Salg av hytte 111, klausuler m.m.

Byggersaker

 • Oppfølging klausuler hyttene 22, 84, 107, 25, 28, 49, 52

Drift

Møbler til Solpynten

Området i Dalen nedenfor hytte 42. Pliktarbeidskomitéen skal lage plan.

Brusedoen, lekkasjesak, entreprenører

Regnskap og budsjettgjennomgang

System for masseutsending av SMS

Solvang 1s forslag til nye regler for tak ble godkjent av felles årsmøte på Solvang

Diskusjon om felles årsmøte og organisering av Solvang-hagene

Solvangdager

Piggtråd: Vedtok å hyre inn Røa gjerdefabrikk til å fjerne piggtråden på alle gjerdene rundt Solvang 1

Søknad fra pliktarbeidskomitéen om midler til oppussing av skyllerommet på Brusedoen ble avslått.

Bestille container farlig avfall til etter sommeren

Det har blitt observert røyking innendørs på Huset. Styret vedtok røykeforbud inne i alle fellesarealer.

Søknad til Brann- og redningsetaten om St. Hansbål

Referat fra møte med aktivitetskomitéen

Vaskemaskin: Poletter har sluttet å fungere. 20 kr mynt virker fortsatt. Styret vedtok å øke prisen for vask til 20 kr.

 

 

 

Styremøte nr. 8 i sesongen 2016-2017, mandag 15.5.2017

Medlemssaker

 • Mulig salg av én hytte, diskusjoner med parselleier
 • Salg av hytte 37 og 111. Pålegg til selger om fjerning av avfall m.m.
 • Avklaring om eierforhold til en parsell
 • Søknad om utlån av hytte innvilget
 • Delt eierskap til en parsell, avklaringer, kontrakt
 • Oppfølging innbrudd i to hytter
 • Oppfølging klagesak alternativ plikt
 • Taksering av en parsell i forbindelse med arveoppgjør
 • Spørsmål om bruken av en parsell, har den vært ulovlig mye utlånt?

Byggesaker

 • Gjennomgang av klausuler og pålegg fra 2015 og 2016. Overførte ansvar for disse til byggekomitéen

Drift/organisasjon

 • Nye møbler til Solpynten
 • Området nedenfor hytte 42 (den gamle skytebanen) er svært gjengrodd. Vegetasjon fjernet på dugnad og plikt i fjor. Må få inn gravemaskin for å få fjernet røtter. Anlegge plen. Diskusjon om løsninger.
 • Reparasjoner etter lekkasjer i Brusedoen i vinter. Skifte varmtvannsbereder.
 • Regnskapsgjennomgang
 • SMS-system for utsending av info til kolonistene. Første testmeldinger er sendt ut.
 • Forslag til felles årsmøte om å godkjenne metallplater som taktekke.
 • Felles årsmøte for Solvang-hagene
 • Solvangdager i september
 • Piggtråd, pålegg fra kretsen om å fjerne. Innhentet tilbud. Diskusjon.
 • Vipps, oppfølging med kasserer
 • Oppsummering møte med byggekomitéen
 • Ønske fra pliktarbeidskomitéen om ombygging av det gamle dobøtterommet avslått (ikke budsjett for dette).
 • Pålegg fra kommunen om å skifte sand i sandkassa til EU-godkjent type.
 • Innsamling farlig avfall
 • Gjennomgang av rutiner for parkeringskort.
 • Vedtak om absolutt røykeforbud på Huset
 • Utbedring av strømnettet. Oppstart arbeider. Informasjon.