Referater fra styremøtene nr 1- 5 2016/17 (utenfor botiden)

Stikkord: nytt styre, landsmøte, takstseminar, klausuler, pliktarbeid, stoler, vedlikeholdsplikt, hyttesalg

 • Nytt styre

Nytt styre ble ønsket velkommen, og styreleder gjennomgikk rutiner.  Styrets arbeidsutvalg (AU) ble konstituert og gitt nødvendige fullmakter, og arbeidsfordelinger gjort.

 • Landsmøtet

Styret arbeidet mye med forslag til forbedrede vedtekter, og et forslag om at forbundsstyret skal sende ut sine refererater til medlemshagene.  Alle ble vedtatt på landsmøtet som ble avholdt i Oslo 18. – 19. mars.

 • Vinterforberedelser

Vinterforberedelser som stenging av søppelskur, avbestilling av renovasjon, bytte av vinterlås avtale med brøyteselskapet osv ble utført. Portene har slått seg vrange i vinter og hindret brøytebil i å komme inn i perioder.

 • Takstseminar

Oslokretsen har arrangert takstseminar for alle hagenes takstkomiteer. Styrets kontaktperson og ett av komiteens medlemmer deltok fra oss.

 • Kretsens møter

Oslokretsen har arrangert både lederseminar og styreseminar i løpet av ettervinteren. Det har særlig vært nytt ventelistesystem og «hyttetorget» for salg av hytter som har stått sentralt.

 • Klausuler

Det har vært foretatt gjennomgang av alle hytter med klausuler. Ikke alle har oppfylt alt som har blitt pålagt, men vi har hatt god dialog og har gitt noen utsatt frist.

 • Pliktarbeidstimer

Det har vært utarbeidet et notat som tar sikte på å minimere den type pliktarbeid som virker mest meningsløst og som gjøres flere ganger i løpet av sommeren år etter år. Notatet er presentert for pliktarbeidskomiteen som et forslag.

 • Brusedoen

Det har vært vannlekkasje på brusedoen, og forsikringsselskapet vårt har akseptert det som en forsikringssak.  Arbeidene med å rive opp og legge nytt gulv vil vedvare i april måned slik at anlegget ikke kan tas i bruk ved botidens begynnelse.

 • Avlastingsstoler på Huset

På vårmøtet og årsmøtet har vi det siste året hatt det vist seg at 70 stoler har vært for lite. Styret har vedtatt å kjøpe inn 20 billigere avlastningsstoler i løpet av våren.

 • Vedlikeholdsplikt

Ved salg av hytter, ser vi ofte at vedlikeholdsplikten har vært forsømt og at styret/komiteer ikke har klart å fange opp dette. Styret har diskutert former for kontroll, men har i første omgang falt ned på at vi setter av plass til tips og råd for vedlikehold i vårskrivet.

 • Salg av hytter

Styret har vedtatt at hytter som skal selges må meldes inn innen 1.4. hvert år. Dette vil gi kjøperne mulighet til å komme tidligere inn i hagen og få mer ut av sesongen. Nytt er også at hytta skal være tom ved taksering, etter at vi har hatt noen dårlige erfaringer fordi det står igjen for mye /materialer/utstyr osv ved overdragelse.

 • Møter med komiteene

Pliktarbeidskomiteen, materialforvalterne, ordenskomiteen og takstkomiteen har vært inne til samtaler styrer.  De øvrige komiteene følger på utover i april.