Referat fra styremøte nr 16 – 3.10.2016

Stikkord: markise portskilt, årsmøtet, vinterbeboere, dugnad

  • Markiser

Styret går inn for bare å erstatte markisen ved kjøkkenvinduet. Vinduene ut mot Solpynten skjermes allerede av rullegardiner, og dersom markiser skal gjøre det mulig å sitte utenfor vinduene i regn, må det være svært store og tilsvarende kostbare. Vi flytter budsjettpenger fra markiser til nye bord og parasoller på Solpynten.

  • Portskilt

Portskiltene ble satt opp på dugnaden.

  • Årsmøtet

De siste detaljene rundt årsmøtepapirer, distribusjon og møteavvikling kom på plass.

  • Vinterbeboere

To parseller har søkt om vinterbeboelse.  Begge oppfyller kriteriene og kan signere avtale på dagen for årsmøtet.

  • Dugnaden

Det var litt overraskende lavt oppmøte, men det ble gjort mye, og det gjenstående tas på et siste pliktarbeid.