Referat fra styremøte nr 14 – 5.9.2016

Stikkord: veibelysning, boccia, valgkomiteen, byggeforskrifter, tv-kabler, landsmøtet, portskilt 

  • Veibelysning

Skifte av pærer og eventuelle skader på lamper og armatur skjedde i uke 45.

  • Bocciabanen

Det kjøpes spesialsand til bocciabanen som Gubbelaget betaler. Pliktarbeidskomiteen blir bedt om å sikre bedre drenering rundt sandkassen. Ny sandkassesand kjøpes til våren.

  • Valgkomiteen

Det har skjedd forskjellige «forskyvninger» i komiteene med tanke på valg.  Vi ber komiteen om å påse at bare halvparten av komitemedlemmene velges hvert år.

  • Byggeforskrifter

Oppdaterte byggeforskrifter og skjema for nabovarsel er mottatt fra Solvang SU og lagt ut på hjemmesidene.

  • Lavthengende TV-kabler

Vi har varslet Kringsjånett om at noen av kablene henger svært lavt. De skal ta en titt, men sier at kablene ikke utgjør noen fare.

  • Forslag til Landsmøtet i kolonihageforbundet

Vi gjennomgår vedtektene og ser på eventuelle forslag til endringer til neste styremøte.

  • Nye skilt til portene

Vi må ha med avdeling, hyttenummer og opplysninger om ferdsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *