Referat fra styremøte nr 11 – 27.6.2016

Stikkord: hyttesalg, markiser på Huset, ordensbemerkninger, farlig avfall, årets kolonist

  • Alle hyttene solgt

Både hytte 25, 28 og 52 er nå solgt etter regler vedtatt av årsmøtet, dvs én til barnefamilie, én etter ansiennitet på ventelista og én der parselleier er under 40 år.  Kasserer arbeider med innbetalinger og oppgjør, og styret forbereder
overtakelsesmøter med både gamle og nye parselleiere.

  • Markiser på Huset

Markisene er ikke kommet opp igjen etter at Huset ble malt utvendig, og særlig savnes markisen utenfor kjøkkenvinduet der det kan bli veldig varmt å stå inne ved banken og arbeide i solskinn. Styret vil formidle ønsket videre til pliktarbeidskomiteen, men er klar over at vi må ta en vurdering av om markisene på langsiden er i god nok stand til at de bør settes opp, eller om vi bør skaffe nye.

  • Bemerkninger fra Ordenskomiteen

Komiteen har fått beskjed fra styret om å ta større deler av parsellene i øyesyn denne sesongen, bl.a. fordi det nå stilles strengere krav i takstene til vedlikehold av både hytte og hage. Dette fører til at flere enn før får bemerkninger, men som styret har sagt på vårmøtet; det er ikke den ene lappen i kassa vi legger vekt på, men at vi reagerer dersom samme parsell får bemerkning gjentatte ganger. Får man lapp etter tre (eller flere) av Ordenskomiteens siste fem runder, vil det føre til brev fra styret.

  • Innsamling av farlig avfall

Etter vedlikehold av hytte og parsell står man gjerne igjen med noe farlig avfall som ikke kan kastet i husholdningsavfallet.  Vi har bestilt henting av slikt avfall til 23. august.  Lapp skal settes opp på tavlene i god tid i forveien.

  • Årets kolonist 2016

Også i år gir vi avdeling 1s kolonister mulighet til å foreslå navn på dem som kan oppfylle betingelsene for å bli Årets kolonist.  Det vil bli satt opp lapp på tavla.

I statuttene for tildeling av hedersplakett, heter det:

  • Solvang 1s hedersplakett tildeles kolonister eller andres som har gjort en innsats for Solvang 1 på særdeles fortjenstfull måte.
  • Alle i hagen har rett til å komme med forslag på verdige kandidater. Forslaget må begrunnes.
  • Kandidaten må ha vist eget initiativ. For tillitsvalgte skal innsats og initiativ være ut over det som forventes av vervet.
  • Innsatsen kan ha pågått over flere år, eller har vært ekstraordinær i en kortere periode.

Plaketten deles ut på avdelingens årsmøte når styret mener det finnes verdige kandidater. Vedtak krever 2/3 flertall i styret. Det er ikke gitt at plaketten deles ut hvert år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *