Referat fra styremøte nr 7 – 2.5.2016

Stikkord: tillitsvalgte, hyttesalg, rådgivning, felles årsmøte, parkering og bilkjøring.

  • Nye tillitsvalgte

Styret har bedt valgkomiteen se etter nye medlemmer til både pliktarbeidskomiteen og aktivitetskomiteen.  Vi har foreløpig ikke hørt fra dem.  Styret har selv skaffet en ekstra materialforvalter fordi det er en langvarig sykmelding på en av de andre.

  • Salg av hytter

Byggekomiteen har levert sine rapporter om de tre hyttene som er til salgs, og alle parselleierne har levert de nødvendige parpirer.  Takstkomiteens plan er å foreta taksering 12. mai.

  • Juridiske råd

Styret er valgt av årsmøtet for å se til at vedtekter, forskrifter og vedtak følges. Vi skal ivareta fellesskapets beste, men det er ikke alltid at den enkelte kolonist liker eller aksepterer styrets forvaltning. Derfor har vi innhentet noen råd av forbundets jurist slik at vi er sikre på at vi foretar våre valg på best mulig grunnlag.

  • Solvangs felles årsmøte

Felles årsmøte for alle solvanghagene avholdes i slutten av mai, og frist for innsending av forslag er 8.5.  Styret ønsker å fremme forslag om at byggeforskriftene skal inneholde noe om vinduer på baksiden av hyttene (motsatt vegg av inngangsdøren). Denne veggen er verken omtalt eller tegnet i forskriftene, men mange av de opprinnelige hyttene har/hadde vinduer der.  Da mener vi de bør være omtalt med mål som de andre vinduene.

  • Kontroll av fremmedparkering

På grunn av nye regler fra Samferdselsdepartementet, har ikke parkeringsselskapene lenger lov til å kontrollere plassen utelukkende for pengene som ilegges som gebyr.  Det betyr at Europark i tillegg kommer til å ta en månedlig leie på omlag 1500 kroner.  Denne summen skal deles med avdeling 2 og evt avdeling 5.  Vi avventer brev og forslag til avtale med Europark.

  • Vedlikehold av parkeringsplassen

I år er det vår tur til å vedlikeholde parkeringsplassen.  Vi ser at det trengs påfyll av masse i flere dumper. Pliktarbeidskomiteen varsles.

  • Kjøring i hagen

Flere klager over at beboere og arbeidsmannskaper kjører altfor fort inne i hagen.  Vi skal få reparert de fartshumpene som er blitt ødelagt i vinter og vurderer å legge noen flere.  Den som venter leveranse av utstyr, må ved bestilling si at vi ikke kan ta store og tunge biler inn i hagen fordi veiene våre ikke tåler dette. Og så var det dette med å lukke kjøreportene…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *