Referat fra styremøte nr 5 – 4.4.2016

Stikkord: overvann, akustikk, nye regler for takst og salg, nye ordensregler og byggeregler, behov for to tillitsvalgte, hyttesalg

  • Drenering av overvann

På årsmøtet fikk styret i oppdrag å undersøke tilstanden på overvannsledningene i hagen og å kunne bruke inntil 40.000 til dette. Bakgrunnen er at flere med kjeller tidvis er plaget med oversvømmelse. Styret har av avdeling 3 fått tilgang på deres rapport fra 2015 om akkurat det samme temaet, og med konsulentselskapets bekreftelse på at grunnforholdene er de samme for hele Solvang, besluttet styret å betale avd. 3 10.000 kroner for å kunne bruke denne rapporten som svar på årsmøtets forespørsel.  Det blir mer om dette på vårmøtet.

  • Akustikk i salen på Huset

Ved fornyelse av Huset i fjor, fjernet vi stoler med stofftrekk, gardiner og andre tekstiler. Dette har ført til at vi har fått problemer med akustikken i salen. Styret har undersøkt flere muligheter for demping av lyden, og skal vi få profesjonell hjelp med dette, er det forholdsvis dyrt.  Vi utreder derfor nå hvilke tiltak vi selv kan foreta oss og hva det vil koste.

  • Muntlig referat fra kretsens årsmøte og ekstraordinære årsmøte

Protokollene fra kretsens møter foreligger ikke ennå, men kretsleder Wenche og styreleder Hege gjennomgikk de to møtene for resten av styret:

Årsmøtet konsentrerte seg om å få ryddet opp i en del formuleringer i vedtektene. I tillegg ble forslaget til ny form for tildeling av hytter gjennomgått. Det inne­bærer at ledige hytter i 2017 legges ut på et «hyttetorg» og interesserte fra ventelistene melder seg til aktuell hage. Søkeren må altså selv være aktiv og ta initiativ for å få hytte. Tildeling skal fortsatt skje etter ansiennitet innen de søkerne som melder seg til ledig hytte, og hagene kan fortsatt prioritere enkelte grupper. Noen endringer trer i kraft allerede i år:

  1. Søkere står automatisk på venteliste til alle Oslos ni hager
  2. Begrepet «medsøker» avvikles
  3. Regelen om at man bare kan si nei til hytte 3 ganger avvikles fordi dette er uinterssant når man går over til modellen med «hyttetorg»

Salget i 2016 skal ellers foregå etter dagens regler. Intern forkjøpsrett i den enkelte hage opprettholdes.

Det ekstraordinære årsmøtet handlet om nytt takstsystem. I kortform kan sies at ny kvadratmeterpris for hytta blir 6400 kr og for parsellen (hagen) 175 kr. I tillegg kan det komme fradrag og tillegg. Faktorsystemet vi tidligere har hatt for hytta, tas nå også i bruk for selve parsellen.  Det anslås at hyttene på solvang på denne måten vil stige med 15-20 % i verdi.

Det blir mer fra kretsens årsmøter i vårskrivet og på vårmøtet.

  • Oppdrag til valgkomiteen

På grunn av hyttesalg og andre forhold, mangler vi ett medlem til aktivitetskomiteen og ett til pliktarbeidskomiteen. Styret setter valgkomiteen i arbeid.

  • Salg av hytter 2016

Det er så langt meldt inn tre hytter for salg. Fristen for innmelding er 1. mai.

  • Nye byggeregler og nye ordensregler

De nye reglene ligger ute her: http://solvang1.no/vedtekter-regler/ Bemerk særlig at det fra denne sesongen er tillatt å bygge en frittstående redskapsbod. Se tegningene her!