Referat fra styremøte nr 4 – 7.3.2016

Stikkord: oslokretsen, søndagskafé, hønsehold og hovedporten

  • Årsmøter og takstmøte i regi av oslokretsen

I mars har oslokretsen både sitt ordinære årsmøte og et ekstraordinært årsmøte. Det siste er for å få vedtatt nye takstregler ved salg av hytter i kolonihagene i Oslo.  Styret gjennomgikk agendaene, og styreleder møter på de to møtene i mars sammen med Arne Linnerud som er medlemmenes representant.

I april arrangerer kretsen et eget møte for takstkomiteene i alle hagene. Vår takstkomitté stiller med flere av sine medlemmer.

  • Søndagskafé 

Dessverre har Damelaget ikke kunnet bekrefte at de kan drive søndagskafeen til sommeren, og styret inviterer dermed enkeltpersoner eller grupper til å påta seg å holde åpen kafé én eller flere søndager i løpet av sommeren. Den som ønsker dette, kan ta kontakt med styremedlem Camilla Ruud i hytte 79.

  • Hønsehold i hagen

Prøveordningen med høner på Solvangs avdelinger gikk ut i 2015. Saken kommer opp på felles årsmøte for solvanghagene i mai 2016. Hvis hønsehold blir vedtatt her, vil det også gjelde for oss på Solvang 1. Før vedtaket har funnet sted, er det vanskelig for styret å gi tillatelse, men er du interessert i å passe høner gjennom sommeren, si gjerne fra til oss snarest mulig, så vi kjenner til interessen.

  • Låsen i hovedporten

Dessverre har noen ødelagt låsen i den nederste kjøreporten i løpet av vinteren. Styret vil be materialforvalterne ta tak i dette.