Referat fra styremøte nr 3 – 8.2.2016

Stikkord: bygging, pliktarbeid, oslokretsen, kabel-tv, strøsand

  • Målsatte tegninger ved bygging

Styret har etter innspill fra byggekomiteen vedtatt at ved byggesøknad skal parselleier utarbeide egne målsatte tegninger. Standardtegninger må gjerne legges ved som et tillegg, men standardtegninger alene vurderes ikke som tilstrekkelig.

  • Skjerping av oppfølging av regler for pliktarbeid

Flere har klaget på at de er fakturert for manglende pliktarbeid og sier de har glemt
å signere etter endt arbeidsøkt. Styret viser til reglene vedtatt av årsmøter gjennom flere år og bekjentgjort på oppslagstavler, i vårskrivet og på nettsidene; manglende signatur etter pliktarbeid avstedkommer et gebyr på kr. 500 pr time. Ansvaret for å signere ligger ene og alene på parselleier, og det er umulig for pliktarbeidskomiteen eller styret å vite om den enkelte ikke har møtt opp eller bare har glemt å signere. Det er forskjell på å si fra til arbeidsleder neste dag at man glemte å signere, og det å hevde dette overfor kasserer flere måneder senere. Ilagte gebyr blir ikke ettergitt.

  • Innkalling til ordinært årsmøte i oslokretsen

Det avholdes ordinært årsmøte i oslo krets av Norsk kolonihageforbund 9. mars.  Fra styret møter Hege.  Som parselleiernes representant møter Arne Linnerud. Det er primært en tilpasning av vedtektene som er temaet.

  • Innkalling til ekstraordinært årsmøte i oslokretsen

Kretsen har kalt inn til ekstaordinært årsmøte for å behandle forslag til nytt takstsystem for Oslos kolonihager. Styret på avd. 1 diskuterte forslag som var sendt ut til høring, og melder disse tilbake til kretsen innen fristen 1. mars.

  • Tilbud fra Canal digital og Get

Bindingstiden med Kringsjånett går ut denne våren, og Kringsjånetts bindingstid med Get går ut samtidig. Det fører til at flere aktører kommer og fortsatt kan komme på banen. Styret avventer tilbudene Kringsjånett får fra forskjellige leverandører før vi beslutter om vi skal foreta oss noe.

  • Tom strøkasse

Styret er blitt gjort oppmerksom på at strøkassen ved søppelskuret er tom for singel/sand. Etter at et eksternt firma overtok snømåkingen for 4-5 år siden, har vi ikke hatt sand i kassene ettersom eventuelle vinterbeboere  ikke lenger har plikt til å holde veiene fremkommelige. Vi er ingen åpen vinterhage, og ettersom strøing skaper mye arbeid på dugnaden om våren, har styret heller ingen planer om å beholde strøkassen.