Referat fra styremøte nr 2 – 11.1.2016

  • Gjennomgang av byggeforskrifter

Styremøtet var i sin helhet viet gjennomgang av byggeforskriftene, tegninger og behandlingsprosessen i byggesaker.  Byggekomiteen var til stede under hele møtet. Det ble utvekslet ideer og meninger og framlagt et forslag om at utbyggere må legge ved egne målsatte tegninger.  Årsaken er at risikoen for feilbygging øker når utbygger ikke selv har et forhold til mål og plasseringer.  Styret skal behandle forslaget på neste styremøte.