SU-referat nr. 4 2015/16

Samarbeidsutvalget, som består av én person fra hvert solvangstyre, møtes 6-8 ganger årlig. Nå er møtereferat nr 4 offentliggjort.

Her er lenke til referatet fra møtet i Solvang samarbeidsutvalg 5.10.2015