Referat fra styremøte nr 1 – 9.11.2015

Stikkord: konstituering, byggeforskrifter, drenering, solvang SU, felling av trær

  • Styret konstituerte seg

Det er vedtatt at AU kan representere styret i hastesaker eller i møte med komiteer og enkeltkolonister. Referat skal alltid forelegges hele styret på neste styremøte.

  • Gjennomgang av byggeforskriftene

Hele styremøtet i januar avsettes til møte med byggekomiteen og felles gjennomgang av byggeforskriftene, tegninger og diskusjoner omkring dagens praksis.

  • Drenering i hagen

Årsmøtet avsatte kr. 40000 til undersøkelse av røropplegg og grunnvann i hagen. Avdeling 3 skal ha gjort tilsvarende undersøkelse. Hege tar kontakt med styret der.

  • Referater fra Solvang SU

Etter ønske fra årsmøtet, vil styret offentliggjøre referatene fra møtene i Solvang Samarbeidsutvalg (SU) her på hjemmesidene.

  • Felling av trær

Befaring  med kommunen i Hundremeterskogen er gjennomført. Bymiljøetaten har godtatt felling av de trærne vi i fellesskap ble enige om ved befaring høsten 2014. Betingelsen er som sist at felling og rydding foretas av autorisert trefellingsfirma. Øvre Sogn borettslag engasjerer og betaler firmaet.

De døde trærne utenfor hagen v/komposttomta er fjernet.