Styrereferater fra sesongene 2013/14 og 2014/15

Informasjonen etter alle styremøtene de to siste sesongene er tilgjengelig her.

Fra nå av vil hvert referat legges inn i kategorien «Referater» fortløpende. Det vil inneholde de viktigste vedtakene og informasjonene, men forhold som omhandler den enkelte parselleier, er unntatt offentlighet.

Informasjon om den enkelte parsell og kolonist er utelatt i denne nettilpassede versjonen av referatene.