Månedlige arkiver: oktober 2015

Info fra styret 2015

Oversikt over datoer for styremøter sesongen 2015

Årsmøter (noe moderert for offentliggjøring) Beretning fra styret og komiteene 2014/15
Beretning fra styret 2013/14
Beretning fra styret 2012/13
Protokoll fra årsmøtet 12.10.2014
Protokoll fra årsmøtet 13.10.2013
Vårskriv
(noe moderert for offentliggjøring)
Vårskrivet 2015
Vårskrivet 2014
Vårskrivet 2013
Tidligere styreinfo Info fra styremøtene sesongen 2014/15
Info fra styremøtene sesongen 2013/14
Annen info Regulering av den gamle komposttomta