Info fra styremøtene 2013_14

Nytt fra styret 29.9.14

 • Oppussing av salen

Styret vil legge fram både oppgradering/modernisering av salen OG innkjøp av nye møbler for årsmøtet, og håper oppgraderingen ikke behøver å gå i to trinn.  Vi må finne en prosjektleder som kan planlegge og lede arbeidet til våren.

 • Årsmøtet

Medlemmer til valgkomiteen er styrets ansvar, og når disse kommer i boks i løpet av uka, er det klart for kopiering av sakspapirer.  Disse deles ut i helgen.  Vegar besørger møteleder.

 • Høstdugnaden

Det møtte ca 30 personer på dugnaden.  Vi hadde ikke folk til alt som skulle gjøres, men det viktigste ble likevel besørget.

Nytt fra styret 15.9.14

 • Felling av trær i Hundremeterskogen

Det er kommet ønske fra Øvre Sogn borettslag om at det blir felt ytterligere noen trær i Hundremeterskogen.  Styret har vært på befaring og ser at det, med noen unntak, kan tas noen trær til uten at dette vil endre inntrykket av åpenhet/skogsti.  Men det er Oslo kommune som bestemmer.

 • Nye oppslagstavler

Det er bestilt to nye oppslagstavler med bedre låser og ikke minst lettere åpningsmekanisme enn det vi har i dag. Tavlene kommer i slutten av oktober, og blir montert til våren.

Nytt fra styret 1.9.14

 • Snart årsmøte

Søndag 12. oktober er det årsmøte kl. 17.  I tråd med vedtektene er det satt varsel om dette på tavlene.  Komiteer og lag er bedt om å levere sine årsmeldinger, og styret arbeider på sin.  Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende innen 21.9.

Regnskapet er lagt fram for styret. Vi merker oss spesielt at inntektene for «ikke utført pliktarbeid» nær er tredoblet – fra 12.000 kroner  i 2012 til 33.000 kroner i 2014. Dette er en utvikling vi liker dårlig.  Vi trenger ikke pengene – vi trenger hender!

 • Felling av trær opp mot Øvre Sogn borettslag

Kolonister kan hente vedkubber etter trefellingen i 100-meterskogen etter 20.9.

 • Søkk i veiene

Flere steder i hagen finnes det store søkk på hver side av veibanen. Planen var å reparere dette med kaldasfalt, men vi ser at skadene er såpass store at gammel asfalt må fjernes og fundamentet bygges opp på nytt. Bortsett fra ett sted der søkkene forårsaker at vann renner inn i inngangspartiet på en parsell, lar vi amatørreparasjonene bero.

 • Nye byggeskjemaer fra Solvang Samarbeidsutvalg (SU)

Endringer i byggereglene framkommer av skjemaene som er tilgjengelig på hjemmesiden vår her: http://solvang1.no/vedtekter-regler/

 • Interesse for loppehuset

Ettersom intet tyder på at det blir loppemarked på avdeling 1 igjen, har styret bedt lagene om å fjerne innhold i loppehuset til våren. Vi har mottatt flere henvendelser både fra interne og eksterne som kan tenke seg å bruke huset til forskjellige formål. Vi kommer tilbake til dette neste sesong når vi har sett på husets tilstand.

 • Kafédriften står i fare

Vi tror alle ønsker søndagskafé også i fremtiden , og styret har mottatt flere forslag til hvordan vi kan få til dette.  Styret har besluttet å tilby kafédrift som alternativt pliktarbeid neste år for å se om vi på den måten kan klare å holde åpent 8 søndager i skoleferien – gjerne i samarbeid med Damelaget dersom dette ønsker å ha ansvar noen av søndagene.

 • Ved strømbrudd

Solvang har privat strømanlegg, og det er SU som skal kontaktes dersom strømmen går. Styret har bedt SU om en redegjørelse for blant annet forventet utrykningstid ved feil på anlegget.

 • Dugnadsvask av fellesanleggene

Lørdag 20. september er det dugnad.  Da skal vi blant annet vaske ned fellesanlegget på Huset.  Anlegget på brusedoen ble tatt i våres, og vi synes det er viktig at anleggene blir grundig rengjort fra tak til sluk i hvert fall én gang i året.

Nytt fra styret 18.8.14

 • Oppussing av salen

Styret hadde møte med representanter for oppussingskomiteen som la fram mange gode forslag til fargevalg, hylleløsninger og belysning. Styret legger frem denne saken med detaljer og budsjett på årsmøtet i oktober.

 • Felling av trær

Arbeidet med å felle trærne kommunen har merket opp mot Øvre sogn terrasse vil starte mandag 25. august.  Stammene skal deles opp og fraktes bort, mens flis fra grener kan brukes til å legge på stien i Hundremeterskogen.

 •  Oppslagstavler

Styret har bestilt nye låsbare oppslagstavler. De vil bli satt opp i løpet av høsten.

 •  Mur nedenfor museet

Muren nedenfor museet sklir ut og er i generelt dårlig stand. Ny mur blir prosjekt for dugnad og plikt i 2015.

 •  Vask av fellesanleggene

Det er behov for en skikkelig rundvask av de to fellesanleggene med dusj og toaletter en gang i året. Rundvask av fasilitetene på huset blir tatt på høstdugnaden, mens ny rundvask av brusedoen blir tatt på vårdugnaden i 2015.

 •  Vinterbeboelse 2014/2015

Styret vil sette opp egen plakat om søknadsfrist for vinterbeboelse som vil være søndag 14/9.

 • Mulig utlagt gift

Styret setter opp oppslag om at det ikke må legges ut gift på parseller eller fellesområder.  En katt er blitt forgiftet, og gift mot skadedyr er også farlig for barn.

 • Årets kolonist

Det har kommet inn flere forslag til kandidater.  Hedersbevisningen deles ut på årsmøtet.

 • Vimpel på honnørplassen

Det er blitt påpekt av en kolonist at flaggstangen ved inngangspartiet mangler en vimpel. Denne er nå funnet, og vil bli heist igjen til våren.

Nytt fra styret 21.7.14

 • Endelig lys!

Nå er omsider gatelysene våre reparert, og alle skal virke. Det er også igjen kommet lys i stikkveiene ned til Dalen (noe pæreskifte er nødvendig). Vi ser derfor de etter hvert mørkere kveldene lyst i møte.

 • Slipp strømavleseren inn!

Det nærmer seg strømavlesning – og Hilde vil gå sin runde mellom 3. og 17. august.  Minst hvert 3. år skal strømmen leses av av hagens representant. Det er 7 hytter som har lest av selv i minst to år på rad, og disse vil nå få brev om at de i år må sørge for at strømmen kan bli avlest på ordinær måte.

 • Trekk gardinveggene fra

Det er en del som har partytelt på parsellen, og vi minner om at våre ordensregler sier at disse skal stå oppslått uten vegger, og de kan ikke festes i hyttevegg slik at hytta får et nytt «rom».

 • Ingen støtte å hente

Vi har søkt flere steder om økonomisk tilskudd til sklie i Dalen, men har fått avslag. Vi gjør et nytt forsøk med bydel Nordre Aker før neste søknadsfrist.

 • Protokoll fra felles årsmøte for Solvang-hagene er tilgjengelig

Det er avholdt felles årsmøte for Solvang-hagene. Årsmøteprotokoll Solvang Felles årsmøte 2014 kan leses her, og du kan også få en utskrift på styrekontoret i kontortiden på onsdager. Det er gjort noen endringer i byggeforskriftene, og nåværende versjon av disse vil bli endret så snart Samarbeidsutvalget (SU) har oppdatert forskriftene.

 • Skylder du plikttimer?

Det ligger mye planlegging bak pliktarbeidsøktene. Det er derfor viktig at alle gir beskjed til den ansvarlige for pliktarbeidet hvis det er endringer i forhold til den økten man er satt opp på, slik at de som planlegger kan vite hvor mange som kommer og som skal settes i arbeid. Hvis du har resttimer som ikke er fullført i de ordinære øktene til nå, må du på forhånd ta kontakt med komiteen og si fra når du kommer. Bruk postkassa foran redskapsbua eller skriv til plikt@solvang1.no.

 • Valgkomiteen kommer snart!

Nå begynner valgkomiteen sitt arbeid. Hagen går ikke rundt uten at noen sier ja til å påta seg verv, så ta godt i mot medlemmene når de kommer til deg.

 • Velkommen alle nye parselleiere!

Nå er det nye små og store kolonister på plass i hyttene 14, 19, 25, 28 og 34.  Vi ønsker dere alle velkommen i hagen, og håper å se dere både på aktivitetstorsdagene og på årsmøtet i oktober.

Nytt fra styret 10.6.14

 • Beplantning av busker i skråningen nedenfor museet

Skråningen er nå ryddet for gammel duk og presenning,  og beplantet med busker som i utgangspunktet skal gjøre området relativt vedlikeholdsfritt. Noe arbeid gjenstår, og vil noen ta plikt her, er det bare å si fra til plikt@solvang1.no eller til Mona i hytta 58.

   •  Barnehage og parsellhage

Barnehagen på studentbyen  har tatt i bruk parsellen nedenfor museet. Solvang 1 har tilrettelagt for planting i plantekasser og barna har allerede plantet frø og planter i flere av kassene. Både barn og voksne er godt fornøyde med tiltaket.

   •  Årets hyttesalg

Årets hyttesalg ble gjennomført i forrige uke. 11 av 20 inviterte møtte til visning, hvorav 7  fylte ut interesseskjema. 1 barnefamilie og 2 enslige damer og to familier under 40 år har (også med barn) fått skriftlig tilbud, og 4 av 5 fikk førstevalget på hytte innfridd.

   •  Papirkontainere

Papirkontainerne har vært fylt til maks kapasitet flere ganger i vår og styret har derfor besluttet å bestille ytterligere 2 kontainere for å gi litt større kapasitet til resirkuleringen av papir.

   •  Hedersplakett 2014

Beboerne inviteres til å komme med forslag til verdige kandidater til årets hedersplakett. Navn på din kandidat (med begrunnelse) kan sendes til solvang1@kolonihager.no eller du kan legge en lapp i styrekassa. Eventuell hedersplakett deles ut på årsmøtet i oktober. Kriteriene for eventuelle kandidater er:

   • Solvang 1’s hedersplakett tildeles kolonister eller andre som har gjort en innsats for Solvang 1 på en særdeles fortjenestefull måte.
   • Alle i hagen har rett til å komme med forslag på verdige kandidater. Forslaget må begrunnes.
   • Kandidaten må ha vist eget initiativ. For tillitsvalgte skal innsats og initiativ være ut over det som forventes av vervet.
   • Innsatsen kan ha pågått over flere år, eller har vært ekstraordinær i en kortere periode.
   •  St.Hansfeiring

 

Vi minner om St. Hansfeiring i dalen lørdag 21. juni. Det var på hengende håret at det ble bål i år, men heldigvis er tradisjonen berget også i 2014. Det takker vi for! Se oppslag fra aktivitetskomiteen for ytterligere info.

Nytt fra styret 26.5.14

     • Møter med komiteene

Styret har nå hatt møte med de fleste av komiteene, og oppdaterte mandater ligger på avdelingens nettside Solvang1.no/komiteer

     • To komiteer har fått e-postadresse

Nå kan du få kontakt med pliktarbeidskomiteen og byggekomiteen på e-post!  Skriv til plikt@solvang1.no og bygg@solvang1.no

     •  Si fra når du starter å bygge

Dagens byggetillatelser gjelder i 2 år fra utstedelse, og at byggekomiteen aldri vet når arbeidene settes i gang, fører til mange befaringer for komiteen som skal holde oppsyn med når godkjente arbeider startes og ferdigstilles. For å forenkle komiteens arbeid skal man fra nå av gi beskjed om når byggearbeider faktisk påbegynnes. Enten med lapp i styrekassa eller til den splitter nye e-posten: bygg@solvang1.no

     • Trefelling i hundremeterskogen

Borettslaget ovenfor hagen, Øvre Sogn, har bedt oss om å felle en rekke trær i skogkanten opp mot borettslaget. Styret har hatt befaring sammen med representanter fra borettslaget og Oslo kommune som grunneier, og vi er blitt enige om å felle ca. 30 trær. For borettslaget innebærer dette en bedre utsikt, for oss er fordelen at vi får tynnet ut og lagt til rette for en bedre artsvariasjon når det gjelder treslag i hundremeterskogen. Øvre Sogn betaler for arbeidet med både felling og opprydning.

     • Gatebelysning

Pliktarbeidskomiteen har kartlagt lamper der pærer er knust og der sensorene er ødelagt. Disse vil byttes ut/repareres så snart firmaet vi bruker har anledning.

     • Ny benk i dalen.

Vi har gått til innkjøp av en ny fin benk med takoverbygg for plassering ved sandkassen i dalen. Benken er produsert av innsatte i Halden fengsel, og styret håper den vil bli et hyggelig oppholdssted på både regnfulle og solfylte dager. Benken er såpass stor og tung at vi har hatt problemer med å få den på plass, men vi håper dette løser seg snart.

     • Ny høyde på drivhus

Samarbeidsutvalget på Solvang (SU) hadde møte på vårt felleshus 13. mai. Der ble det blant annet bestemt at reglene for drivhus endres noe: fra nå er det tillatt med en høyde på inntil 2.26 m, mens reglene for grunnflate forblir uendret. Oppdaterte byggeforskrifter vil bli lagt ut når de foreligger fra SU. Forslaget om ekstra redskapsbod, fremmet på vårt årsmøte i høst, falt på dette fellesmøtet. Styret takker aktivitetskomiteen v/Kari for flott bevertning under møtet.

     • Visning av hytter

I år selges 5 hytter. Etter oppslag på tavlen var det ingen intern interesse, og alle hyttene selges dermed til nye kolonister. Innkallinger er sendt ut basert på hagens regler for prioritet, og visning finner sted torsdag 5. juni. De som får innkalling nå har stått på venteliste fra 7-11 år.

     • Kommuneplanen på høring

Forslag til ny kommuneplan «Oslo mot 2013 – Smart, trygg og grønn» har vært ute på høring med frist til 30.05. Planforslaget består av to deler, en samfunnsdel med byutviklingsstrategi og en juridisk bindende arealdel. I kommuneplanforslaget understrekes det bl.a at Oslo skal være en verdensledende miljøby, og man vil tilrettelegge for en byutvikling som bygger opp under en grønn og miljøvennlig utvikling frem mot 2030. Oslos kolonihager bør naturlig inngå i en slik plan, og oslokretsen sender inn et høringssvar på vegne av Oslos 9 kolonihager. Vårt styre bidro med innspill og du kan lese hele brevet her.

     • Tett i pappen igjen

Taklekkasjen på Huset viste seg å komme av at flere pappspiker hadde krøpet opp av pappen. Vegar B. og Bjørn F. ordnet biffen med hammer og silikon.

     • Sklie i dalen

Etter vedtak på årsmøtet har styret søkt om midler til sklie i dalen, bl.a fra Sparebankstiftelsen – herfra mottok vi dessverre avslag. Vi har sendt ytterligere en søknad, til bydel Nordre Aker, og krysser fingre for positiv behandling der.

     • Nøkler til felleshus

Styret minner om at vi trenger oversikt over hvem som har én eller flere nøkler til felleshusene, og vi ber om at alle som ikke har registrert sine nøkler, tar kontakt med noen i styret for å få det gjort.

Nytt fra styret 12.5.14

     • Lekkasje på Huset

Når det regner, renner det vann gjennom taket inn på kontoret for lag og komiteer (utenfor styrerommet).  Styret ber om en befaring fra firmaet som la lufting til taket for halvannet år siden. Vi ser at taket på baksiden av Huset er nokså salrygget og krysser fingrene for at vi ikke blir overrasket av store og dyre arbeider.  Men at noe må gjøres raskt, er hevet over tvil.

     • Lys i veiene

Vi framskynder reparasjon og pæreskifte på veibelysningen.  En del skjermer ble knust i vinter (snøballkasting?), og vi håper det finnes nye som passer.

     • Nye materialforvaltere

Knut (hytte 42) og Reidar (hytte 65) har meldt seg som materialforvaltere! Det er styret veldig glad for. Nå skal de rydde i skur og boder og gå gjennom utstyrsparken vår – fra river og hagesakser til gressklippere og ATV-traktor. Sammen med Harald (hytte 71) vil de også forestå utlån/utleie av fellesutstyr. (Se mer om utlån og leie på oppslagstavlene).

     • Oppussing av salen på Huset

Etter at vi pusset opp kjøkkenet i fjor, har flere ymtet frampå om at salen også bør gjennomgå en forandring. Styret har bestemt at vi begrenser oss økonomisk til å male sal, garderobe og toaletter, og sørge for god og hyggelig belysning.  Nå etterlyser vi folk som kan tenke seg å sitte i en komité som skal forberede oppussingen.  Har du interesse for interiør og belysning – meld deg til styret!  Selve oppussingen er vi sikre på at vi får mange med på til høsten.

     • Møt opp på pliktarbeidet – eller meld fra

Det er dessverre mange som uteblir fra pliktarbeidet uten å melde fra på forhånd. Det gjør det vanskelig for komiteen å planlegge arbeidet. Legg en lapp i postkassa på traktorhuset dersom du planlegger å bytte arbeidsdag.

     • Grensepinner mellom parsellene

Når det selges hytter, skal takstkomiteen samtidig gå opp parsellens grenser og markere denne med nye grensepinner. Det vil bli gjort også ved årets salg.

     • Mange somler med betalingen

Da betalingsfristen for fakturaen i mars gikk ut, var det 18 parselleiere som ikke hadde betalt. Nå to måneder og to purringer senere, er tallet nede på tre. Disse har fått brev fra styret.  Vi minner om at du kan ta kontakt med kasserer hvis det er forhold som gjør at du må utsette eller dele opp betalingen. Det er bedre med en avtale enn stadige purringer.

     • Parsellkasser til barnehagen er på plass

Til høyre for trappen opp til museet ble det under pliktarbeidet lørdag satt ut 5 «parsellkasser» til bruk for barnehagen inne på Sogn studentby.  De har vært på befaring og gleder seg til å få sin egen kolonihage.

     • Registrering av nøkler

Etter hvert valg på årsmøtet, må vi kopiere opp stadig flere nøkler til felleshusene.  Har du gått ut av et verv, men beholdt en nøkkel eller to, ber vi deg legge disse i styrets postkasse.  Alle som har verv som krever nøkler, vil bli kontaktet av styret slik at det kan signeres for nøklene man allerede har.  Du må gjerne på eget initiativ komme innom i kontortiden for å registrere dine nøkler til felleshusene.

Nytt fra styret 28.4.14

     • Fem hytter kommer for salg

Fem hytter er meldt inn for salg denne våren. Nå skal de takseres, og så kommer det oppslag på tavlene. Kolonister i avdelingen vil ha forkjøpsrett.

     • Ny benk til Dalen

Under vårdugnaden oppdaget vi at flere benker rundt om i hagen er i dårlig forfatning. Noen vil bli erstattet av benker fra andre steder og andre vil bli reparert i løpet av sesongen.  I Dalen har styret besluttet å kjøpe inn en rasteplassbenk med tak slik at de som følger barn og barnebarn til lekeplassen kan sitte tørt selv om det skulle komme en skur.

     • Tynning av trær

Borettslaget bak hagen er stadig interessert i at vi skal tynne litt i 100-meterskogen slik at de får litt mer utsikt. Vi har ikke lov felle trær uten tillatelse fra Oslo kommune, og den første befaringen har allerede funnet sted.  partene skal møtes igjen for å blinke ut helt konkrete trær som kan tas.  Det vil være borettslaget som tar arbeidet og kostnadene med fellingen. Vi skal også be kommunen ta en titt på trærne langs veien inn mot det gamle komposten. Det kan se ut som om det er et-par som er døde og bør felles der også.

     • Tar opp forslag om liten redskapsbod 

Vårt årsmøte besluttet i høst å fremme en sak for Solvangs felles årsmøte om lov til å plassere en liten redskapsbod på hytteveggen. Komiteen for felles byggeregler har avvist å skulle utarbeide regler for dette, så forslaget fra avdeling 1 vil bli fremmet på et mer prinsipielt grunnlag.

Solvangs felles årsmøtet finner sted 13. mai, og denne gangen er det vår tur til å være vertskap.  Solvang 1 har anledning til å stille med fem delegater.

     • Barnehage får egen «parsell»

Studentbarnehagen inne på Sogn studentby skal få noen pallekarmer med jord som de kan så og plante i. Kassene skal plasseres på et lite område i det «grønne beltet» nedenfor utsiktspunktet i nærheten av museet. Vi må gjøre noe forarbeid på plikt, og deretter blir det barnas ansvar å vanne og å passe på.  Parsell 39 har vært så vennlig å la barnehagen få hente vann i utekrana der.

Nytt fra styret 14.4.14

     • Innkjøp av planter

Området nedenfor museet skal rustes opp på pliktarbeid denne sommeren, og 6. juni ankommer 110 busker som skal i jorda.

Styret har også bestilt ni hekkplanter som vi fikk for lite av i fjor der gjerder skulle erstattes av hekk (skal plasseres på parsell 29).

     • Organiseringsønske fra Kringsjånett

Kringsjånett ønsker at solvanghagene skal organisere seg som borettslag og vil diskutere om de skal innføre økonomiske sanksjoner hvis vi ikke etterkommer dette. Alle med leveranse fra Kringssjånett har fått innkalling til deres årsmøte 29.4., men styret kommer ikke til å foreta seg noe i saken.

     • Nye adresser på epost og hjemmeside

Styrets hjemmeside er nå å finne på Solvang1.no, og her inngår også sidene til Damelaget, Gubbelaget og Aktivitetskomiteen.

Styrets epostadresse er solvang1@kolonihager.no

     • Asfaltskader og ny humper

Vi ser at veiene sprekker opp mange steder nå som telen går.  Vi ser også at det oppstår groper en del steder fordi grunnen synker.  Vi forsøker å reparere skadene med kaldasfalt, men ser at vi før eller siden må gjøre noen større grunnarbeider når vedlikeholdsfondet vårt gir anledning til det.

Styret har vedtatt å anlegge fartshumper noen meter innenfor hver av portene. Dette vil bli gjort på pliktarbeid.

     • Hvordan bety noe for resten av Oslos befolkning?

Styret har bedt aktivitetskomiteen om å få innpass en torsdag slik at vi kan diskutere gode ideer med alle beboere til hvordan vi kan bety mer for en større del av osloborgerne.  Vi har fått en foreløpig positiv respons på dette fra komiteen, men programmet deres for sommeren er ikke klart ennå.

     • Ingen materialforvalter

Vi står uten materialforvalter, og det betyr at det ikke vil være utleie av noen type utstyr. Valgkomiteen har foreløpig ikke fått napp på noen til vervet, og styret tar saken opp igjen på sitt møte 28.4.

Nytt fra styret 31.3.14

     • Ordenskomiteen på besøk

I forkant av styremøtet var Ordenskomiteen på møte med AU og kontaktperson Camilla. Vi gjennomgikk mandatet og rutiner for rundene komiteen går. Turene vil bli varslet på tavlene som i fjor.

     • Beplantning av busker i skråningen overfor hytte 20

Det vil bli plantet busker i skråningen nedenfor museet. Området har vært dekket av plast de siste par år for å få bort ugress. En prosjektgruppe som vil koordinere arbeidet med beplantningen, og jobben er tenkt gjennomført på vårdugnad eller på pliktarbeid nå på våren/forsommeren.

     • Åpning av fellesanleggene

Fellesanleggene (toaletter på huset, brusedoen, vaskerom, søppelrom og papirkontainere) ble klargjort og åpnet til sesongstart 1. april.

     • 1000 åpne hager

Hageselskapet arrangerer sitt årlige ‘1000 åpne hager’-arrangement 10.8.14. Flere av hytteeierne på Solvang 1 pleier å åpne sine parseller (ikke nødvendigvis hytter) for besøkende denne dagen. Vi håper flere vil ønske å delta.

     •  Kringsjånett

Styret har sent oppdatert liste over hytteeiere til Kringsjånett slik at de kan ajourføre sitt abonnementsregister. Listen inneholder e-postadresser til alle som har oppgitt det til oss. Listen vil bli makulert når abonnementsregisteret er ajourført. Regning sendes på e-post eller legges i postkassene her på Solvang.

Nytt fra styret 17.3.14

     • Ny tilhenger og nytt hengerfeste

Den store tilhengeren er ikke lenger i en tilstand som gjør at den kan kjøres utenfor hagen. Den er dessuten for bred for veiene våre. Ny tilhenger er vedtatt innkjøpt, og Gubbelaget har vært vennlige nok til å ville bidra økonomisk.

Hengerfeste på traktoren er veldig kort, og dette gjør det vanskelig å gjøre gode svinger med tilhenger. Vi utreder nå om vi skal kjøpe nytt hengerfeste, eller om det eksisterende festet kan forlenges på noen måte.

     • Kodelåser til nye oppbevaringsplasser

De to nye nettingavlukkene bak brusedoen forsynes med kodelåser.  Den ene brukes av pliktarbeidskomiteen til oppbevaring av felles hageavfall, den andre skal huse hagens tilhengere og hagens motorsyklister får også tilgang til denne.

     • Forespørsler fra parselleiere

Vi har mottatt ønsker om et lite tak til en av «rasteplassbenkene» i Dalen.  Vi undersøker prisen på dette.

En parselleier har bedt oss undersøke mulighet for å få øremerket en parkeringsplass til ladestasjon for el-bil.  Styret avslår dette med bakgrunn i den usikkerheten som råder rundt parkeringsplassen vår i forbindelse med regulering av den gamle komposttomta. Dersom plassene reduseres fra ca 50 til ca 16, kan vi ikke gå inn for at én av disse øremerkes et mindretallsbehov.

     • Ny søknad om økonomisk støtte

Forespørsel om støtte til mulig terrengsklie i Dalen er sendt bydel Nordre Aker der Solvang ligger.

     • Nye kabler – på utsiden

SU (Solvang samarbeidsutvalg) har gitt tillatelse til nytt kabeloppheng på stolper fra kompostplassen til Gutua. Arbeidet vil starte opp i nær framtid, og trolig vil alt arbeid kunne foretas fra utsiden av hagen.

     • Kontakt om parsellhage

Barnehagen inne i studentbyen tilbys parsellhage nær «Museet» med binger, jord og sommervann.

     • Viktige datoer
      • Vårskrivet til kolonistene vil bli lagt i postkassene på Solvang lørdag 12. april.
      • Vårmøtet er 2.påskedag 21.4 kl 17 på huset. Det settes opp informasjon på tavlene.
      • Vårdugnaden er lørdag 26.4.
      • Solvangs felles årsmøte holdes på «Huset» avd 1 tirsdag 13.5.
      • Styret har kontortid hver onsdag kl 18.30 -19 fom 9.4 tom 17.9

Nytt fra styret 3.3.14

     • Ny materialforvalter

Det er behov for en ny materialforvalter denne sesongen. Valgkomiteen blir bedt om å bistå, men den som kan tenke seg å ta vervet, kan også melde til styret på epost (solvang1@kolonihager.no – ny epostadresse!)

     • Salgsfrist 1. mai

Det ser ut som om det kan komme en del hytter for salg denne våren. Vi minner om fristen for å melde hytte for salg  er 1. mai!

     • Vårskrivet under arbeid

Styret arbeider med å kvalitetssikre innholdet i vårskrivet som ventes delt ut palmesøndag (13. april).

     • Vask av fellesanleggene

Det vil i denne sesongen foretas en enda tettere oppfølging av at det blir vasket på felles toalett/dusjer i henhold til oppslått liste. Manglende vask blir fakturert med kr 500 pr gang. Pengene brukes til å betale vikaren som påtar seg vasken.

     • Prioritering av oppgradering av fellesområder

Vi har to problemområder på fellesområdene: Nedenfor hytte nr 42  (mellom hytte og Dalen) og området nedenfor museet. Sistnevnte område har ligget brakk altfor lenge, og Styret ønsker denne sesongen å få fjernet presenningen og komme videre med arbeidet her. Området mellom hytte 42 og Dalen vil derfor ikke ha prioritet denne sommeren.

Nytt fra styret 17.2.14

     • Møte med pliktarbeidskomiteen

Komiteen hadde møte med styrets arbeidsutvalg (AU).  Vi snakket om forventninger og behov og utvekslet erfaringer og ideer.  Mandatet ble justert litt og kan leses her.

     • Sklie i dalen

I tråd med vedtaket på årsmøtet, forsøker styret å innhente støtte til oppføring av en stor sklie i dalen. Nå har vi sendt søknad på 50.000 kr. til Sparebankstiftelsen, og søknad til Nordre Aker bydel står for tur.

     • Utlegging av parsell

Vi er i dialog med Sogn studentbarnehage om evt. bruk av en hageparsell inne på vårt område. Vi diskuterer hvor dette skal være, hva det skal brukes til og hva vi kan tilrettelegge med. Det gjenstår flere praktiske spørsmål som tilførsel av vann og hvilken tilstand parsell-flekken skal være i. Noen steder har vi plen, andre steder er det bare ugress.  Skal området spas opp eller skal det etableres dyrkingskasser? Hvem skal utføre arbeidet eller bekoste kassene? Dialogen fortsetter og barnehagen er positiv!

     • Vedlikehold av hekk mot dalen

Retningslinjer og gode råd vedrørende vedlikehold av spireahekkene ned mot dalen, er nå lagt ut her. Disse vil også bli lagt i postkassene til alle som har parsell med slik hekk som grensebeplantning.

     • Bostedsattester

Nå har vi fått inn alle bostedsattestene fra kolonister som fikk ny adresse i høst og vinter.  To nye fakturaer har kommet i retur de siste ukene, og vi kontakter parselleierne for å høre om flytting er årsaken.

     • Kollisjon i aktivitetskalenderen

Forespørsler om å få leie Huset kommer ofte året før ønsket leiedato.  Det betyr at møteplanene for lag og komiteer ikke er lagt når private leietakere vil reservere Huset. Styret mener prinsipielt at lag og komiteer har førsterett på Huset, men vi ser at det vil forutsette at disse leverer sin terminliste for neste år før inneværende sesong er slutt. En møtekrasj i mai i år er avverget ved at Damelaget har flyttet på sin ønskede møtedato, og styret takker for velvilligheten.

     • Likhet i salgsrutinene for oslohagene

En arbeidsgruppe i Oslokretsen ser på salgsprosessen i hagene og har sendt ut et brev med 2 spørreskjema. Styret har bedt salgkomiteens leder bidra med sine innspill til disse, ettersom det er hun som kjenner detaljene i prosessen best.

     • Protokoll fra årsmøtet 

Protokoll fra vårt årsmøte i oktober 2013, er lagt ut og kan leses her.

     • Nye vimpler 

Nye vimpler til flaggstengene foran huset er bestilt og vil være klare før ny sesong.

     • Alarm på Huset

Sector alarm vil befare og sannsynligvis installere alarm på Huset førstkommende onsdag.

 Nytt fra styret 6.1.14

     • Økonomi

Det store flertallet kolonister betaler sine regninger til hagen i tide. Styret skulle likevel ønske at andelen ble enda høyere. Pr. 6.januar hadde ti kolonister fremdeles ikke betalt fakturaen som hadde forfall i begynnelsen av desember. Dette påfører unødvendige merarbeid for kasserer.

Vedlikeholdsfondet som ble vedtatt opprettet på årsmøtet i høst, er nå i ferd med å bygge seg opp på høyrentekonto – og vi kan gå fremtidige oppgraderingsprosjekter tryggere i møte.

     • Parkeringsplasser kan forsvinne

I forbindelse med planlegging og bygging av barnehage på den tidligere komposttomta, ser det ut til at vår parkeringsplass vil kunne bli sterkt berørt. I et forslag som Oslo kommune har sendt ut på høring, vil p-plassen bli redusert fra de ca 50 plassene vi disponerer i dag til kun 16-18 plasser. En del plasser planlegges øremerket til barnehagen, og et antall p-plasser vil måtte reduseres av hensyn til trafikksikkerhet. Vi kjører jo ut og inn over fortauet i dag, og dette er ikke tillatt. Forslaget innebærer at bommen innover gangstien vil bli stående. Styret vil selvsagt gjøre det vi kan for at vi ikke mister p-plasser. Det er Oslo krets av Norsk kolonihageforbund som er kontraktspart, og i denne omgang sender Solvangs samarbeidsutvalg (SU) våre innvendinger til kretsen som så svarer på høringssaken. Du kan se detaljplanene hos Plan- og bygningsetaten ved å søke på saksnummer 201200815.

     • Pliktarbeid

Styret vil igjen minne om hvor viktig det er at alle gjør sitt for fellesskapet og stiller på pliktarbeid. Ved gjennomgang av listene over oppmøte ved pliktarbeid i 2013, viser det seg at det samlede frafallet utgjorde 71 timer. Dette er en fordobling sammenlignet med 2012.

     • Skadet rådyr

Viltnemnda måtte i desember rykke ut og avlive to rådyr i hagen. En simle var blitt skadet, og det var nødvendig å avlive denne og også kalven hennes, som ikke ville klart seg på egenhånd.

     • Ny innhegning

Gjerde bak brusedoen er montert. Slik forhindres hensetting av privat avfall, samtidig som vi kan oppbevare maskiner og verktøy på en trygg måte. Det er to separate innhegnede områder, ett til oppbevaring av felles hageavfall og materiell, og ett til parkering av mopeder/motorsykler. Nøkler til parkeringsområdet vil ble delt ut til de som behøver ved sesongstart.

     • Spirea-hekken mot Dalen

Det vil snart bli lagt ut «bruksanvisning» for klipp av denne hekken her på nettsidene våre.

     • Norske redningshunder

Etter første trening med redningshunder i hagen skriver lederen av laget:

«Det var helt strålende å trene på avdeling 1 og vi fikk jobbet med hundene på en helt ny måte enn det vi gjør til vanlig. Moro å trene på hvordan man skal legge opp søk når man skal jobbe med hager eller i urbant strøk. «

Nytt fra styret 25.11.13

      • Forberedelse til kontraktsforhandlinger

Det er kommet henvendelse fra Oslokretsen om å nedsette et utvalg som skal forberede kontraktsforhandlinger om ny leieavtale med Oslo kommune fra 2025. Tanken er at man allerede nå begynner å tenke ut en strategi for å overbevise politikere at kolonihagene må bestå også etter 2025. Vi oppfordrer medlemmer i hagen til å melde sin interesse, og skal komme tilbake til dette på vårmøtet 2014.

      • Alarmtilbud fra Falck

I forbindelse med høstens mange innbrudd i flere avdelinger, har Styret i Solvang avd 3 innhentet tilbud på en alarmløsning for de som ønsker å sikre kolonihytta ekstra. Dette tilbudet gjelder også for vår avdeling. Tilbudet er fra Falck med vekterutrykning fra G4S. Alarmen er trådløs og krever ikke fast telelinje. Styret har forhandlet fram en spesialpris på kr 339,-pr måned med installasjon av utstyr for kr 1,-. Se vedlagte beskrivelse for nærmere informasjon. Styret vurderer også å benytte tilbudet til å installere alarm på felleshuset som først og fremst skal være aktiv i tidsrommet utenfor sesongen.

Den enkelte parselleier må selv ta kontakt med Falck og gjøre en privat avtale. Oppgi at det gjelder alarm til solvanghytte.

      • Protokoll fra årsmøtet 2013

Protokollen er ferdig skrevet og signert, og så snart vi har gjort visse tilpasninger for publisering, vil den legges ut her.

      • Klipping av Spireahekk mot Dalen, jfr årsmøtet

Det er utarbeidet beskjæringsanvisning og retningslinjer for stell av hekkene mot Dalen. Medlemmer med denne type hekk anmodes om å sette seg inn i disse og forplikter å følge retningslinjene fra og med våren 2014. En lenke til regningslinjene vil komme her, og berørte parselleiere vil også få dem i postkassen sin til våren.

      • Veibelysningen

Det er nå skiftet lyspærer i de aller fleste veilysene i hagen. På grunn av diverse feil og mangler gjenstår det et-par stolper som fortsatt er mørke. Disse skifter vi tidlig neste høst når vi leier inn en lift igjen.

      • Brøyting vinteren 2013/2014

Som referert tidligere, blir det snøbrøyting også i år med et litt annerledes brøytemønster enn i fjor. Se brøytekartet for 13/14 Vi har bedt om at det brukes lettere og mindre utstyr enn i fjor.

      • Befaring i Hundremeterskogen

Sammen med borettslaget Øvre Sogn har vi blinket ut hvor det kan tas topper og tynnes litt i Hundremeterskogen. Nå forespørres kommunen om de vil tillate slik tynning.

      • Oppgradering av epostsystem og nettside

Styret har begynt arbeidet med å oppgradere både epostsystemet og hjemmesiden for Solvang 1. Det vil etter hvert bli nye adresser for begge deler, men dette skal vi informere godt om når det blir aktuelt.

Nytt fra styret 2.11.13

Det har vært innbrudd i hytte 99. Vi ber alle som er oppom og ser etter egen hytte om å kaste et blikk over til naboene også.

Nytt fra styret 29.10.13

      • Konstituering av styret

Styret har konstituert et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder, sekretær og kasserer som er gitt fullmakt til å fatte beslutninger ved behov. Det ble også vedtatt at styret kan fatte vedtak på e-post i hastesaker. Alle vedtak fattet utenom ordinære møter vil bli orientert om på første mulige styremøte og referatført på dette. Det ble utpekt kontaktpersoner for hver komité. Disse finner man under den enkelte komité. Lenke til styrets (foreløpige) møtekalender ligger øverst på denne siden.

      • Utbygging i vinter

Parsell 54 og 105 skal foreta større byggearbeider i vinter. Byggekomiteens leder vil ha oppsyn med dette utenfor bosesongen. Spørsmål og kommentarer bes rettes til styret.

      • Innsamling av nøkler og stenging av fellesanlegg

Ikke alle har levert nøkler de har hatt i kraft av verv i hagen.  Disse vil bli purret på. Første helgen i november stenges fellesanleggene og søppelskuret.

      • Veibelysning

Det begynner å bli lenge siden vi bestilte skifte av pærer og kontroll av armatur/følere, men fortsatt er det mørkt mange steder. Vil bli fulgt opp.

      • Høye trær i 100-meterskogen

På initiativ fra sameiet Øvre Sogn har det vært felles befaring i 100-meterskogen for å se på hvilke trær sameiet nå skal søke kommunen om å få felle.

      • Tilknytning til Kringsjånett

Styret har vedtatt å ikke opptre som et borettslag/sameie overfor Kringsjånett, men beholde nåværende medlemsform der hver parselleier er egen kunde.  Styret ønsker bl.a. ikke å ta ansvar for utsending av fakturaer til kolonistene.

Nytt fra styret pr. 22.10.13

      • Området bak brusedoen skal gjerdes inn

Vi har de siste årene hatt problemer med ulovlig lagring og hensetting av alt fra privat hageavfall til ødelagte møbler bak brusedoen. Styret har derfor vedtatt å sette opp et gjerde med porter slik at hele området bak brusedoen bare blir tilgjengelig med nøkkel. Den som parkerer motoriserte sykler der, vil få tilgang til området. Arbeidet med oppsetting av gjerde starter nå i høst.

      • Brøyting i vinter

Det har vist seg at hagen har en treårsavtale om brøyting som måtte vært sagt opp innen 31.7. dersom vi ikke skulle hatt brøyting i vinter. Vi kommer derfor til å ha brøyting fra den ene kjøreporten via Huset til den andre kjøreporten.