Regulering av den gamle komposttomta

I forbindelse med planlegging og bygging av barnehage på den tidligere komposttomta, ser det ut til at vår parkeringsplass vil kunne bli sterkt berørt. I et forslag som Oslo kommune har sendt ut på høring, vil p-plassen bli redusert fra de ca 50 plassene vi disponerer i dag til kun 16-18 plasser. En del plasser planlegges øremerket til barnehagen, og et antall p-plasser vil måtte reduseres av hensyn til trafikksikkerhet. Vi kjører jo ut og inn over fortauet i dag, og dette er ikke tillatt. Forslaget innebærer at bommen innover gangstien vil bli stående. Du kan se detaljplanene hos Plan- og bygningsetaten ved å søke på saksnummer 201200815.

Styret vil selvsagt gjøre det vi kan for at vi ikke mister p-plasser. Det er Oslo krets av Norsk kolonihageforbund som er kontraktspart, og Solvangs samarbeidsutvalg (SU) har sendt våre innvendinger til kretsen. Høringsuttalelsen kan leses her.