Velkommen til dugnad, ekstraordinært årsmøte og vårmøte

Styret ønsker alle Solvang1-kolonister velkommen til dugnad kl 11-14 lørdag 22.april. Suppe med tilbehør serveres fra ca 1330 på Huset til de som er med på dugnaden.

Kl 1400 avholdes ekstraordinært årsmøte, som går over i Vårmøtet etterhvert.

Velkommen

Lenke til vårskrivet

2023 Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Vinter i kolonihagen

En liten hilsen fra kolonihagen i dag.

Om du skal ut og gå husk brodder og varmt vintertøy!

Etter påske en gang gleder vi oss til å vise frem vår nye og oppgraderte lekeplass til våre naboer og venner som kommer innom. Telen må slippe før ny VIPPE er på plass. Følg med her for nærmere informasjon.

MVH Styret

Protokoll fra årsmøte

Årsmøtet ble gjennomført 24. oktober. Det var 53 stemmeberettigede som deltok på årsmøtet som er litt færre enn de seneste digitale årsmøtene. Det var gledelig å kunne møtes igjen til et fysisk årsmøte og diskusjonen rundt de aktuelle sakene blir bedre i dette formatet.

Alle sakene fikk tilslutning med unntak av forslag om sklie i dalen og endret bruk av loppehuset. Det er gledelig med alle som stiller opp i forskjellige komiteer og i styret, og vi vil takke alle som har bidratt i arbeidet med hagen det siste året.

Anne Grethe Nilsen ble valgt til årets kolonist.

Styret takker for deltagelsen på årsmøtet. Protokoll fra årsmøtet ligger vedlagt. 

Årsmøte 2021

Det vil bli avholdt årsmøte 24. oktober 2021 klokken 17 på Huset.

Som tidligere nevnt kan hver parsell møte med én representant til årsmøte. Det vil bli registrert i døren hvilke parseller som er representert. Dagsorden til årsmøte er som følger:

  1. Åpning og konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets beretning for 2021
  4. Innkomne forslag
  5. Fastsettelse av kontingenter og honorarer
  6. Valg